Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 485
DOI: 10.37609/akya.395
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, hemşirelik kuramlarını ve kuramcıların çalışma alanlarını ele almaktadır. Hemşirelik kuramları, eleştirel düşünme becerisi ve karar verme süreçlerinde rehberlik görevi üstlenen dinamik ve sistematik bir yapıya sahip olmalıdır. Kuramların hemşirelik alanında etkili bir yere sahip olması, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, eğitim ve araştırma süreçlerinde rehberlik yapmak ve mesleki profesyonelliği artırmak amacıyla geliştirilmelidir. Hemşirelerin, birey, aile ve topluma yönelik sağlık hizmetlerinde kuramsal yaklaşımları kullanmaları önemlidir. Kuram veya modele dayalı olarak girişimlerini belirlemeleri, profesyonel bakım yaklaşımı için kilit bir rol oynamaktadır. Ancak, ülkemizde hemşirelik kuram ve kuramcılarına yönelik sınırlı sayıda kitap bulunmaktadır. Bu kitap, lisansüstü hemşirelik eğitiminde Hemşirelik Kuramları dersini alan doktora öğrencilerinin derste topladığı bilgileri bir araya getirerek hemşirelik disiplinine ve kuramlar konusunda bilgiye ihtiyaç duyanlara faydalı olmayı amaçlamaktadır. Kitapta her bölümde hemşirelik kuramına ait kavram haritaları oluşturularak kuramın daha kolay analiz edilmesi sağlanmaktadır. Bu kitabın hemşirelere bakım süreci girişimlerinde daha profesyonel ve destekleyici bir yaklaşım sağlayacağı, hemşirelik öğrencilerinin mesleksel motivasyonlarını artıracağı düşünülmektedir.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Terminoloji Birsel Canan Demi̇rbağ, Aysun Kazak, Hatun Erkuran Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Kavramlar, Modeller Birsel Canan Demirbağ, Aysun Bayram Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Bilgi Kategorileri, Bilme Yolları Ve Bilgi Felsefesi Bahar Aksoy, Elif Bulut Bölümü Görüntüle
Modern Hemşirelik / Çevre Kuramı Ezgi Demirtürk Selçuk Bölümü Görüntüle
Hemşireliğin Tanımı/ Hemşirelik Bakımında 14 Gereksinim Teorisi Özge Öz Yıldırım Bölümü Görüntüle
21 Hemşirelik Problemleri Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Öz, Tedavi Ve Bakım Teorisi Ezgi Demirtürk Selçuk Bölümü Görüntüle
Öz Bakım Yetersizliği Kuramı Betül Önal Bölümü Görüntüle
Kültürlerarası Bakım Teorisi Demet Karaismailoğlu Bölümü Görüntüle
Bakım Bilimi Ve Felsefesi/i̇nsan Bakım Modeli Seçil Duran Bölümü Görüntüle
Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Leyla Adıgüzel Bölümü Görüntüle
Hemşireliğin Kavramsal Modeli Buket Daştan Bölümü Görüntüle
İnsan-yaşam-sağlık Teorisi/i̇nsan Olma Kuramı Tuğba Öznur Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hümanistik Hemşirelik Teorisi İlknur Buçan Kırkbir Bölümü Görüntüle
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Elif Bulut Bölümü Görüntüle
Bakım Kuramı Mehmet Korkmaz Bölümü Görüntüle
Psikodinamik Hemşirelik Kuramı/kişilerarası İlişkiler Kuramı Bahar Çolak Bölümü Görüntüle
İnsan İnsana İlişkiler Modeli Tuğba Öznur Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hemşirelikte Etkileşim Kuramı Seçil Duran Bölümü Görüntüle
Klinik Hemşireliği Yardım Sanatı Zeliha Çolak Bölümü Görüntüle
Bakımda Amaca Ulaşma Teorisi Bahar Aksoy Bölümü Görüntüle
Sembolik Etkileşim Kuramı Aysun Kazak Bölümü Görüntüle
Modelleme Ve Rol Modelleme Teorisi Zahide İyi Bölümü Görüntüle
Aile-çocuk Etkileşim Modeli Ebru Küçük Bölümü Görüntüle
Annelik Rolü Kazanımı Teorisi Hatun Erkuran Bölümü Görüntüle
Davranışsal Sistem Modeli Aysun Bayram Bölümü Görüntüle
Adaptasyon Modeli Tuğba Yazıcı Topçu Bölümü Görüntüle
Sistemler Modeli Leyla Adıgüzel Bölümü Görüntüle
Koruma Modeli Bahar Çolak Bölümü Görüntüle
Üniter İnsan Bilimi Teorisi Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Yaşam Perspektifi Ritim Modeli Dilek Çelik Eren Bölümü Görüntüle
Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Kuramı Zeliha Çolak Bölümü Görüntüle
Geçiş Teorisi Canan Sarı Bölümü Görüntüle
Konfor Teorisi Mesiya Aydın Bölümü Görüntüle
Postpartum Depresyon Teorisi Çiğdem Kuralay Bölümü Görüntüle
Acemiden Uzmana Beceri Kazanma Modeli Canan Sarı Bölümü Görüntüle
Teorilerin Hemşirelikte Kullanımı Ebru Küçük, Seçil Duran, Elif Bulut Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :