Kanıta Dayalı İlk Yardım Uygulamaları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 235-245
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, kanıta dayalı ilk yardım uygulamalarının önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ülkemizde her yıl birçok insan hastalık, afet, trafik kazaları, iş ve ev kazaları gibi nedenlerle hayatını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Bu durum hem işgücü kaybına yol açmakta hem de yaralanan bireylerde ve ailelerinde psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle, ilk yardım uygulamalarının çok boyutlu olarak ele alınması ve fizyolojik ve psikososyal boyutlarının iyi anlaşılması önemlidir. İlk yardım uygulamalarının doğru bir şekilde yapılabilmesi için klinisyenler tarafından rehberler geliştirilmiştir. Bu rehberler, mevcut en iyi kanıta dayalı uygulamalarla fiziksel ve psikososyal sağlığın düzenlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Kazalarda ve afetlerde ölümlerin büyük bir kısmı ilk 30 dakika içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kanıta dayalı ilk yardım uygulamalarıyla mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması mümkündür. Kanıt düzeyleri ve öneri gücü, kanıta dayalı uygulamaların değerlendirilmesi ve kullanılması için önemli kriterlerdir. Kanıt düzeyleri, kanıtın gücünü ve etkinliğini belirlerken öneri gücü ise uygulanan tedavi veya girişimin yarar-zarar ilişkisine göre önerilen veya önerilmeyen görüş birliğidir. Kanıta dayalı ilk yardım uygulamaları, inme, hipoglisemi, travmatik olmayan göğüs ağrısı, ciddi kanamalar ve sıcak çarpmaları gibi medikal acillerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu uygulamaların doğru bir şekilde yapılabilmesi için hemşirelik eğitimine ve akademik çalışmalara kanıt düzeyleri ve öneri gücüne dayalı süreçlerin entegre edilmesi gerekmektedir.(AI)

Kitap Adı: Sağlık Bilimlerinde İlk Yardım Ve Uygulamaları
Editor: Sevilay Erden
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 253
DOI: 10.37609/akya.401
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :