İlk Yardıma Giriş

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 1-10
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında çalışan Prof. Dr. Sevban Arslan ve Arş. Gör. Nursevim Aydingülü tarafından hazırlanan \"İlk Yardıma Giriş\" konulu bir dersin öğrenme hedeflerini içermektedir. Metinde, ilk yardımın tanımı, temel amaçları, ilk yardımcının özellikleri ve görev ve sorumlulukları gibi konular ele alınmaktadır. İlk yardımın, herhangi bir kaza veya hastalık durumunda tıbbi yardımın ulaşana kadar bireyin yaşamını sürdürmek veya durumun kötüleşmesini önlemek için yapılan ilaçsız müdahaleler olduğu belirtilmektedir. İlk yardımcının sakin, dikkatli, kendine güvenen, etik ilkelere uygun davranan, çevresel güvenlik önlemleri alan, bilgi ve yeteneklerinin sınırlarının farkında olan, çabuk karar verebilen ve iletişim becerileri gelişmiş bir kişi olması gerektiği vurgulanmaktadır. İlk yardımcının görev ve sorumluluklarının ise insani bir görev olarak ilk yardım girişiminde bulunmak ve olay yerinde bulunan sağlık kurumlarına haber vermek olduğu ifade edilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Sağlık Bilimlerinde İlk Yardım Ve Uygulamaları
Editor: Sevilay Erden
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 253
DOI: 10.37609/akya.401
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :