Gebelikte Nonobsetrik Cerrahi İçin Anestezi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 95-104
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Gebelik sırasında obstetrik olmayan cerrahi işlemler ve anestezi ihtiyacı nadir görülse de, bu durumda anestezi yönetimi önemlidir. Gebelik sırasında fizyolojik değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler anestezi yöntemini etkiler. Kalp-damar sistemi, pulmoner sistem, hematolojik sistem ve gastrointestinal sistemde değişiklikler olur. Anestezi ilaçlarının fetüs ve gebelik üzerindeki etkileri konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. İlk trimestırda elektif operasyonlardan kaçınılmalıdır çünkü bu dönemde embriyo en savunmasızdır. Klinik konsantrasyonlarda kullanılan anesteziklerin plasentadan sınırlı oranda geçtiği bilinmektedir. Kas gevşeticiler ve opioidlerin teratojen olmadığı bildirilmiştir. Azot protoksit uzun süreli ve yüksek konsantrasyonda kullanıldığında teratojen olabilir. Gebelikte nonobstetrik cerrahi geçirecek olan hastaların perioperatif anestezi yönetimi, gebeliğe bağlı değişiklikleri göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Anesteziyoloji Ve Ağrı Çalışmaları V
Editor: Dilek Özcengiz
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 312
DOI: 10.37609/akya.1284
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Vazoplejik Sendromun Yönetimi İsmail Selçuk Bölümü Görüntüle
Akut Karaciğer Yetmezliği Sevda Onuk Bölümü Görüntüle
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon'da Getat Uygulamaları İlker Solmaz, Hansa İncegöz, Derya Can Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisi Döneminde Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları Kadir Arslan Bölümü Görüntüle
Erişkin Gastrointestinal Endoskopi Olgularında Anestezi Yönetimi Faruk Subaşı Bölümü Görüntüle
Fetal Cerrahi Yasin Taşkaldıran Bölümü Görüntüle
Gebelikte Nonobsetrik Cerrahi İçin Anestezi Şeyda Kayhan Ömeroğlu Bölümü Görüntüle
Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarının Yönetimi Fatma Ferda Kartufan Bölümü Görüntüle
Güncel Anestezi Uygulamalarında Ketamin'in Yeri Meltem Bektaş Bölümü Görüntüle
İnhalasyon Anestezikleri Hatice Akpınar Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Aspirasyon Ve Perioperatif Aspirasyon Pnömonisi Tedavisi Murat Emre Tokur Bölümü Görüntüle
Kronik Ağrıda Kök Hücre Tedavisi Gizem Selen Çiçek Bölümü Görüntüle
Lokal Anestezik Sistemik Toksisitesi (Last) Ve Güncel Yaklaşımlar Gözde Nur Erkan Bölümü Görüntüle
Majör Cerrahilerde İstenmeyen Perioperatif Hipotermi Uğur Peksöz Bölümü Görüntüle
Masif Kan Transfüzyonu Ferda Yılmaz İnal Bölümü Görüntüle
Obstetrik Anestezi Ve Analjezide Yenilikler Ve Postoperatif Ağrı Yönetimi Seda Yılmaz Bölümü Görüntüle
Obstrüktif Uyku Apnesi (Osa) Hastalarında Perioperatif Yönetim Gözde Nur Erkan Bölümü Görüntüle
Periferik Arter Hastalığında Ağrı Yönetimi Bülent Barış Güven, İsmail Selçuk Bölümü Görüntüle
Postherpetik Nevralji Ümit Akkemik, İnci Kara Bölümü Görüntüle
Prone Pozisyonda Havayolu Yönetimi Sümeyye Meryem Soyalan Bölümü Görüntüle
Toraks Cerrahisinde Eras Protokolleri Dilara Arıcan Bölümü Görüntüle
Transoral Endoskopik Tiroidektomide Anestezi Yönetimi Erhan Özyurt Bölümü Görüntüle
Trombositopenili Obstetrik Hastalarda Nöroaksiyel Yaklaşım Agah Abdullah Kahramanlar Bölümü Görüntüle
Zor Havayolu Düşünülen Hastalarda Uyanık Entübasyon Yönetimi Ali Genç Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :