Posterolateral Torakotomi Ile Yapılan Torakoabdominal Aort Cerrahisinde Anestezi Ve Ağrı Yönetimi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 255-262
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, posterolateral torakotomi ile yapılan torakoabdominal aort cerrahisinde anestezi ve ağrı yönetimi üzerine bir olgu sunulmuştur. 72 yaşındaki erkek hasta, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve benign prostat hiperplazisi gibi ek hastalıklara sahiptir. Hastanın 2017 yılında yapılan bilgisayarlı tomografik anjiografi sonucunda Tip B aort diseksiyonu teşhisi konulmuş ve ameliyat endikasyonu olmadığı için medikal tedavi ile takip edilmiştir. Ancak 2021 yılında nefes darlığı şikayetiyle kalp ve damar cerrahisi kliniğine başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda, Tip B diseksiyon zemininde Crawford Sınıflamasına göre Tip 1 dissekan aort anevrizması tespit edilmiştir. Bu nedenle hastaya sol posterolateral torakotomi ile subklavian arter distalinden süperior mezenter arter proksimaline kadar olan kısmın rezeke edilmesi ve yapay arteriyel greft ile replasmanı planlanmıştır. Hastanın preoperatif değerlendirmesinde genel durumu orta, koopere ve oryante olduğu belirlenmiştir. Anestezi ve ağrı yönetimi preoperatif dönemde ve ameliyat sırasında dikkatlice planlanmıştır. Bu olgu, torakal aort anevrizmalarında anestezi ve ağrı yönetimi konusunda bilgi sağlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 512
DOI: 10.37609/akya.676
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Postcovid Erişkin Moyamoya Olgusunda Anestezi Yönetimi Fatma Özdemir, Fatma Çiğdem Ulus, Ülkü Aygen Türkmen Bölümü Görüntüle
Trakeal Stenoz Cerrahisinde Anestezi Yönetimi Musa Zengin, Ali Alagöz Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisinde Retrofarengeal Apseli Olguda Anestezi Yönetimi Seyhan Metin, Sultan Acar Sevinç, Nermin Balta Başı Bölümü Görüntüle
Yüksek Riskli Geçirilmiş Covid-19 Vakasında Vats Ile Pnömotoraks Tamiri Için Anestezi Yönetimi: Torakal Epidural Anestezi Şermin Eminoğlu Bölümü Görüntüle
Perkütan Trakeotomi Sonrası Pnömotoraks Ve Pnömomediastinum Büşra Tezcan Bölümü Görüntüle
Genel Anestezi Altında Sağ Atriumda Trombüs Ameliyatı Sonrası 4. Günde Covid-19 Pozitif Olan Hastanın Preoperatif Anestezi Hazırlığı Habip Yılmaz Bölümü Görüntüle
Covid-19 Hastasında Alt Ekstremite İskemisinde Femoral Blok Uygulaması Kamuran Uluç Bölümü Görüntüle
Covid-19 (+) Gebede Acil Sezaryende Anestezi Yönetimi Osman Kaçmaz Bölümü Görüntüle
Beklenmedik Bir Alerji: Gebe Hastada Normal Salin Alerjisi Fadime Tosun Bölümü Görüntüle
Postpartum Kanama Olgularında Anestezi Yönetimi Pınar Kolusarı Bölümü Görüntüle
Eisenmenger Sendromlu Ve Pulmoner Hipertansiyonlu Gebede Sezaryen İçin Rejyonel Anestezi Yönetimi Sedat Saylan Bölümü Görüntüle
Eyvah Bebek Geliyor “preeklamptik Gebede Anestezi Ayşenur Sümer Coşkun Bölümü Görüntüle
Acil Sezaryen Vakasında Gelişen Akut Pulmoner Emboli Aslı Akcan Atasoy Bölümü Görüntüle
Herediter Sferositozlu Gebe Hastada Anestezi Yönetimi Zeliha Ayhan Bölümü Görüntüle
Gebe Olguda Zor Havayolu Yönetimi Selin Erel, Azer İlbengü Kaptan Bölümü Görüntüle
Ağız Açıklığı Olmayan Olguda Havayolu Yönetimi: Beklenen Zor Havayolu Şule Arıcan Bölümü Görüntüle
Maksillofasiyal Travma Ve Anestezi Yönetimi Fatma Çelik Bölümü Görüntüle
Ankilozan Spondilit Nedeniyle Zor Entübasyon Olarak Değerlendirilen Olguda Fiberoptik Bronkoskop Eşliğinde Nazotrakeal Entübasyon Derya Özden Omaygenç Bölümü Görüntüle
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi Sevim Baltalı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Özofageal Yabancı Cisim Olgusunda Videolaringoskop Kullanımı Rafet Yarımoğlu Bölümü Görüntüle
Zor Havayolu Olan Hastada Anestezi Uygulaması Fatih Oluş Bölümü Görüntüle
Boyunda Yabancı Cisim Olgusu Melih Tarhan, Fatih Balcı, Mehtap Balcı Bölümü Görüntüle
Penetran Boyun Travmasında Anestezi Yönetimi Zeynep Köylü Bölümü Görüntüle
Septorinoplasti Planlanan Genç Olguda Anafilaksi Halil Cebeci, Elif Bengi Şener Bölümü Görüntüle
Roküronyuma Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonunda Sugammadeks Kullanımı Serdar Yeşiltaş Bölümü Görüntüle
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımında Sürekli Spinal Anestezi Gamze Küçükosman, Bahar Aktaş Bölümü Görüntüle
Girişimsel Nöroradyoloji Uygulamalarında Anestezi Yönetimi Gökhan Kılınç Bölümü Görüntüle
Posterolateral Torakotomi Ile Yapılan Torakoabdominal Aort Cerrahisinde Anestezi Ve Ağrı Yönetimi Derya Erol, Hülya Topçu Bölümü Görüntüle
Sistemik Sklerozlu Olguda Anestezi Yönetimi Bengü Gülhan Aydın Bölümü Görüntüle
Hemofili A Tanılı Koroner Arter Bypass Operasyonu Geçiren Hastada Anestezi Yönetimi Güneş Comba Cebeci, Deniz Karakaya Bölümü Görüntüle
Von Willebrand Faktör Eksikliğinde Sezaryen Için Anestezi Yönetimi Resul Yılmaz Bölümü Görüntüle
Komplike Hipertiroidik Olguda Anestezi Hatice Betül Altınışık Bölümü Görüntüle
Anestezi Sırasında Gelişen Malign Hipertermi Ve Yönetimi İsmail Sümer Bölümü Görüntüle
Mastositozlu Olguya Anestezik Yaklaşım Zeliha Korkmaz Dişli Bölümü Görüntüle
Progresif Musküler Distrofili Olguda Anestezi Yönetimi Onur Hanbeyoğlu Bölümü Görüntüle
Rinoserebral Mukormikozlu Olgunun Yönetimi Helin Şahintürk Bölümü Görüntüle
Uzun Vertebral Seviye İdiyopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Ve Postoperatif Ağrı Yönetimi: Olgu Sunumu Öznur Demiroluk Bölümü Görüntüle
Spinal Musküler Atrofili (Tip 3) Olguda Komplike Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Yönetimi Keziban Bollucuoğlu Bölümü Görüntüle
Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (Toetva) & Transoral Endoscopic Parathyroidectomy Vestibular Approach (Toepva) Uygulamaları Ve Anestezi Yönetimi Fulya Yılmaz, K. Koray Baş Bölümü Görüntüle
Metformin Kullanımına Bağlı Laktik Asidoz: İki Yoğun Bakım Vakası Deniz Kızılay, Özlem Yenidünya Bölümü Görüntüle
Ondansetron Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni Olgusu Mehtap Balcı, Fatih Balcı, Melih Tarhan Bölümü Görüntüle
Tiroid Operasyonu Esnasında Cerrahi Komplikasyon Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi Mustafa Muhlis Alparslan, Onur Karaca, Ayşegül Ertaşkın Bölümü Görüntüle
Talasemili Olguda Pleth Değişkenlik İndeksi, Hemoglobin Ve Perfüzyon İndeks Monitörizasyonu Ile Anestezi Yönetimi Erdinç Koca Bölümü Görüntüle
Spinal Anestezi Altında Gelişen Tur-p Sendromu Gülsüm Karabulut Bölümü Görüntüle
Oturur Pozisyondaki Posterior Fossa Cerrahisinde Görülen Venöz Hava Embolisi Ve Yönetimi Duygu Karaköse Çalışkan Bölümü Görüntüle
Histeroskopik Cerrahide Venöz Hava Embolisi Olgusu Ve Yönetimi Rafet Yarımoğlu Bölümü Görüntüle
Operatif Histeroskopide İrrigasyonda Kullanılan Masif %0.9 Serum Fizyolojik Absorbsiyonuna Bağlı Gelişen Operatif Histeroskopi İntravasküler Absorbsiyon Sendromu Fatih Şimşek Bölümü Görüntüle
Karsinoid Sendromlu Olguda Anestezik Yaklaşım Barış Arslan, Çağatay Küçükbingöz Bölümü Görüntüle
Lokal Anestezik Toksisitesi: Olgu Sunumu Seray Türkmen, Mehmet Mutlu Bölümü Görüntüle
Humerus Proksimalinden T2 Dermatomuna Da Uzanan Apsenin Drenajı Ve Debritmanı Için Supraklaviküler Blok Ve Erektör Spina Düzlem Bloğunun Birlikte Kullanımı Abdulhakim Şengel, Selçuk Seçilmiş Bölümü Görüntüle
Ayrışmış Klavikula Cisim Kırığı İmplant Cerrahisinde Anestezik Yöntem: İnterskalen Blok Ve Yüzeyel Servikal Blok Kombinasyonu Abdulhakim Şengel Bölümü Görüntüle
Spinal Anestezi Esnasında Vazovagal Senkop Gelişen Bir Hastada Anestezi Yönetimi Mustafa Muhlis Alparslan Bölümü Görüntüle
Mezenter Traksiyon Sendromuna Bağlı Ciddi Hipotansiyon; Bir Olgu Sunumu Barış Arslan Bölümü Görüntüle
Genel Anestezi Esnasında Gelişen Ve Arrestle Sonuçlanan Bronkospazm Muhammet Korkusuz Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :