Ameliyathane Dışı Anestezide Kullanılan Anestezik Ve Sedatif İlaçlar

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 23-44
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında kullanılan anestezik ve sedatif ilaçlar incelenmiştir. Sedasyonun temel amacı, hastanın işlem esnasında maksimum konforunu sağlamak ve ilaçlara bağlı yan etkileri minimuma indirmektir. Sedasyon uygulayacak personel, kullanılan ilaçların farmakolojik profilini bilmelidir. Sedatif ilaçlar belirli zaman aralıklarında düşük dozlarda verilir ve hastanın cevabı gözlemlenir. Opioidler, analjezi ve sedasyon sağlama amacıyla kullanılan ilaçlardır. Meperidin, fentanil gibi opioid ajanlarının yan etkileri arasında solunum depresyonu bulunur. Meperidin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında normeperidin etkisi, solunum depresyonu ve MAOI kullanan hastalarda oluşabilecek yan etkiler yer alır. Fentanil ise sentetik bir opioid narkotiktir ve solunum depresyonu, iskelet kaslarında hipertonisite gibi yan etkilere sahiptir. Naloksan ise opioid antagonistleri arasında en çok tercih edilen ilaçtır. Bu çalışma, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini ve yan etkilerini anlamak için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Kitap Adı: Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 284
DOI: 10.37609/akya.1333
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulama Alanlarının Organizasyonu Betül Akaycan Bölümü Görüntüle
Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Hasta Değerlendirilmesi Bilge Aslan, Erdal Özcan Bölümü Görüntüle
Ameliyathane Dışı Anestezide Kullanılan Anestezik Ve Sedatif İlaçlar Eda Uysal Aydın, Levent Öztürk Bölümü Görüntüle
Ameliyathane Dışı Ventilasyon Yöntemleri- Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon Esra Uyar Türkyılmaz, Handan Güleç Bölümü Görüntüle
Hedef Kontrollü İnfüzyon Evren Selma Evirgen Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Ameliyathane Dışındaki Anestezi Uygulamaları Devrim Tanıl Kurt, Ezgi Erkılıç Bölümü Görüntüle
Geriatrik Hastalarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Bilal Katipoğlu, Eyüp Horasanlı Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Endoskopik Girişimlerde Anestezi Eda Uysal Aydın, Oğuz Uğur Aydın Bölümü Görüntüle
Transluminal Endoskopik Cerrahide Ve Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahide Anestezi E. Meltem Şimşek, Mehmet Şahap Bölümü Görüntüle
Bronkoskopi Ünitelerinde Anestezi Halide Ceyhan Bölümü Görüntüle
Kalp Kateterizasyon Ve Elektrofizyoloji Ünitelerinde Anestezi Aygün Güler, Tülin Gümüş Bölümü Görüntüle
Kardiyoversiyon Ve Anestezi Bilge Küçükçay, Kemal Eşref Erdoğan Bölümü Görüntüle
Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi Ve Anestezi Cemile Altın Bölümü Görüntüle
Girişimsel Radyolojide Anestezi Fatma Neşe Kurtulgu Bölümü Görüntüle
Nöroradyolojik Girişimlerde Anestezi Abdullah Yalçın Bölümü Görüntüle
Radyasyon Onkolojisinde Anestezi Bilge Aslan, Erdal Özcan Bölümü Görüntüle
Elektrokonvülzif Tedavide Anestezi Filiz Kaya Bölümü Görüntüle
İn Vitro Fertilizasyon Uygulamalarında Anestezi Yasemin Akçaalan Bölümü Görüntüle
Böbrek Taşı Kırma Ünitelerinde Anestezi Fazilet Erbay Bölümü Görüntüle
Diş Ünitelerinde Anestezi Süleyman Sarı Bölümü Görüntüle
Savaş, Doğal Afet Ve Pandemi Döneminde Ameliyathane Dışı Anestezi Filiz Akaslan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :