Akut Koroner Sendromların Tanı Ve Tedavisi

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 37-58
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Akut koroner sendromlar, koroner arterlerdeki kan akımının azalması sonucu miyokard iskemisinin oluştuğu klinik tablolardır. Bu sendromlar arasında en ciddi olanı akut miyokard infarktüsüdür. Akut miyokard infarktüsü, miyokard iskemisinin neden olduğu kardiyomiyosit ölümü sonucu ortaya çıkar. Bu durumun tanısı için bir kardiyak biyomarkırın (tercihen yüksek duyarlılıklı kardiyak troponin I) artışının tespit edilmesi ve belirli semptomların veya elektrokardiyografik değişikliklerin varlığı gerekmektedir. Akut miyokard infarktüsü, tip I, tip II, tip III, tip IV ve tip VI olmak üzere farklı tiplerde sınıflandırılır. Tip I miyokard infarktüsü, koroner arterlerdeki aterosklerotik plakların rüptürü veya tromboz sonucu oluşurken, tip II miyokard infarktüsü miyokardın oksijen ihtiyacı ve oksijen sunumu arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Tip III miyokard infarktüsü ise biyomarkırların ölçümü gerçekleşemeden ölümle sonuçlanır. Tip IV miyokard infarktüsü, perkütan koroner değerlendirme prosedürüne bağlı olarak gelişirken, tip VI miyokard infarktüsü koroner arter baypas greftleme prosedürüne bağlı olarak ortaya çıkar. Akut koroner sendromlar, dünya genelinde en sık ölüm nedenlerinden biridir ve bu nedenle tanı ve tedavi yöntemleri sürekli olarak araştırılmakta ve geliştirilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 480
DOI: 10.37609/akya.2172
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Durumu Kötüleşen Hastanın Tanınması Ve Abcde Değerlendirmesi Mustafa Azizoğlu, Canan Bor Bölümü Görüntüle
Erken Uyarı Sistemleri Güneş Terzi, Mert Akan Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendromların Tanı Ve Tedavisi Gizem Kökten, Cem Ertan Bölümü Görüntüle
Peri-arrest Aritmiler; Tanı, Klinik Bulgular, Tedavi Elif Çopuroğlu, Emre Erbabacan Bölümü Görüntüle
Şoklu Hastaya Yaklaşım Filiz Üzümcügil, Hülya Türkan Bölümü Görüntüle
Hava Yolu Obstrüksiyonu Olan Hastaya Yaklaşım Ebru Biricik, Nurcan Doruk Bölümü Görüntüle
Temel Yaşam Desteği Banu Vural Gökay, Oktay Demirkıran, Süha Bozbay Bölümü Görüntüle
Otomatik Eksternal Defibrilatörler Zeynep Pestilci Çağıran Bölümü Görüntüle
İleri Yaşam Desteği (İyd) Algoritması Sinan Yenal, Zehra Mermi Bal, Bahar Kuvaki Bölümü Görüntüle
Defibrilatörleri Tanıyalım / Özellikleri / Kullanımı Başak Ceyda Orbey, Zekeriyya Alanoğlu Bölümü Görüntüle
Kardiyak Arrestin Geri Döndürülebilir Nedenleri/ Tedavileri Hilal Ayoğlu, Elif Bengi Şener Bölümü Görüntüle
Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda İlaç Uygulama Yolları Yeşim Şenaylı Andıran, Ünase Büyükkoçak Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Monitorizasyon Huriye Begburs Sarıkaya Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Hava Yolu Yönetimi Taner Çalışkan, Şule Özbilgin Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Ultrasonografi Kullanımı Aslınur Aslan Sagün, Alper Kılıçaslan, Handan Birbiçer Bölümü Görüntüle
İmplante Edilebilir Kardiyovasküler Elektronik Cihazı (İkec) Ve Ventriküler Destek Cihazı (Vdc) Olan Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulaması Akcan Akkaya, Hülya Sungurtekin Bölümü Görüntüle
Resüsitasyon Sonrası Bakım Özlem Özmete, Şule Akın Enes Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Peys Endikasyonları Uygulaması Ve Hastanın İzlemi Özgür Şentürk, Özlem Korkmaz Dilmen Bölümü Görüntüle
Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon (E-kpr) Yasin Levent Uğur, Şeyhmus Yersel, Gönül Tezcan Keleş Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi (Hsy) F. Banu Binbaş, Nimet Şenoğlu Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırma Kararı Nasıl Verilir? H. Ulaş Pınar, İnci Kara Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Etik Selda Okuyaz, Tamer Akça Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :