Endometriozis Ve Olumsuz Psikolojik Sonuçların Yönetimi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 285-292
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Endometriozis, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir hastalıktır ve kadınların ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık, kronik ağrı, infertilite, duygusal ve bilişsel yük, medikal ve cerrahi tedaviler gibi faktörlerle birlikte çeşitli ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar arasında en sık görülenler duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve cinsel işlev bozukluklarıdır. Kronik ağrı, endometriozis hastalarında depresyon ve anksiyete bozukluklarının gelişme riskini artırırken, psikiyatrik hastalığı olan kişilerde de kronik ağrı gelişme riski yüksektir. Endometriozis ayrıca kadın infertilitesine de neden olabilir. Bu makalede, endometriozisin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve bu sorunların tedavisi üzerine bilgi verilecektir.(AI)

Kitap Adı: Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Editor: Ender Anılır
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 320
DOI: 10.37609/akya.1451
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Endometriozis Şeyda Yavuzkır, Gülşen Kutluer Bölümü Görüntüle
Endometriozis Etkeni Olarak Moleküler Biyoloji Ve Genetik Polimorfizm Ayşe Zehra Özdemir Bölümü Görüntüle
Endometriozis Patolojisi Ramazan Uçak Bölümü Görüntüle
Endometriozis Genel Semptomatolojisine Genel Bakış Ve Asemptomatik Endometriozis Erdal Şeker Bölümü Görüntüle
Endometriozis Tanısında Laboratuar İncelemeler Fatma Bilge Öğütçüoğlu Bölümü Görüntüle
Genital Endometriozis Ve Tanısal Radyolojik İnceleme Okan Gürkan Bölümü Görüntüle
Ekstragenital Endometriozis Ve Radyoloji Hasan Bilen Onan, Ferhat Can Pişkin Bölümü Görüntüle
Extragenital Endometriozis’in Yerleşim Bölgelerine Genel Bakış Pervin Karlı, Gülşen Kutluer Bölümü Görüntüle
Karın Ön Duvarı Endometriozisi Ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri M. Ferhat Ferhatoğlu Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Endometriozis Esin Kaplan Bölümü Görüntüle
Perineal Endometriyozis İsmail Cem Eray Bölümü Görüntüle
Üriner Sistem Endometriozisi Mutlu Değer, Fesih Ok, Volkan İzol Bölümü Görüntüle
Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Nedeni Olarak Endometriozisin İncelenmesi Serkan Akbulut Bölümü Görüntüle
Endometriozise Bağlı Pelvik Ve İntraabdominal Sinir İnvazyonu Erkan Elçi Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Ağrı Pınar Ayvat Bölümü Görüntüle
Endometriozis, İnfertilite Ve Gebelik Onur Numan, Alim Gökhan Kuşgöz Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Doğum İrem Şenyuva Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Menopoz Feyza Nur İncesu, Çintesun Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Kanser Gürhan Güney Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Medikal Tedavi Yunus Emre Toğdağı, Seray Kaya Topdağı Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Jinekolojik Cerrahi Mehmet Nafi Sakar Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Kolorektal Cerrahi Cihad Tatar Bölümü Görüntüle
Endometriozis Cerrahisi Ve Anestezi Burhan Dost Bölümü Görüntüle
Endometriozis Rekürrensi Ve Tedavisi Ferhat Çay Bölümü Görüntüle
Atipik Lokalizasyonlu, Derin İnfiltratif Endometriozis Vakalar Tangül Bulut Pınarcı, Özlem Etli, Gül Alkan Bülbül Bölümü Görüntüle
Endometriyozis Ve Diyet Murat Yassa Bölümü Görüntüle
Endometriozis Ve Olumsuz Psikolojik Sonuçların Yönetimi Selin Akışık Genç Bölümü Görüntüle
Endometriozisi Önlemek Mümkün Mü? Hüseyin Kılıç Bölümü Görüntüle
Adolesanlarda Endometriozis Emine Burcu Çığraş Kuzu Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :