Gebelikte Sentinel Nod Biyopsisi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 219-226
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Gebelikte meme kanseri, gebelik sırasında veya doğumdan sonraki bir yıl içinde gelişen nadir bir durumdur. Gebelikte meme kanseri, gebelikte en sık görülen kanser türüdür. Gebelikte memenin ağırlığının artması ve diğer fizyolojik değişiklikler, meme kanserinin daha ileri evrede teşhis edilmesine neden olabilir. Sentinel lenf nodu, tümörün ilk drene olduğu lenf nodudur ve tedavi kararında önemli bir rol oynar. Noninvaziv tetkiklerin aksilla evrelemesi için yeterince duyarlı olmadığı gösterilmiştir. Son zamanlarda pozitron emisyon tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi yeni tekniklerin kullanımı umut vericidir, ancak henüz tam olarak doğrulanmamıştır. Sentinel lenf nodu biyopsisi, meme kanserli hastalarda aksilla evrelemesi için standart bir yöntemdir. Bu yöntem, gereksiz aksiller lenf nodu diseksiyonu yapmaktan kaçınmayı sağlar. Gebelikte sentinel lenf nodu biyopsisi, gebelerde de uygulanabilir bir yöntemdir. Lenfosintigrafi ile meme lenfatik haritalama, fetüs için düşük risk oluşturur. Bu nedenle sentinel lenf nodu biyopsisi, gebelerde aksilla evrelemesi için alternatif bir yöntem olabilir.(AI)

Kitap Adı: Meme Kanserinde Aksillanın Yönetimi
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 373
DOI: 10.37609/akya.1673
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Aksiller Cerrahinin Tarihsel Gelişimi Serkan Fatih Yeğen Bölümü Görüntüle
Memenin Lenfatik Drenajının Anatomi Ve Fizyolojisi Hasan Uzer Bölümü Görüntüle
Aksiller Bölgenin Anatomisi Aytaç Emre Kocaoğlu Bölümü Görüntüle
Aksillanın Lenfatik Haritalanması Ve Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Tarihsel Gelişimi Saliha Karagöz Eren, Ali Can Yalı Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Aksillanın Görüntülenmesi Ve Girişimsel İşlemler Günay Rona, Meral Arifoğlu Bölümü Görüntüle
Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Tekniği Fırat Mülküt Bölümü Görüntüle
Mavi Boya Ile Sentinel Lenf Nodu Tekniği Ve Başarı Oranları İksan Taşdelen Bölümü Görüntüle
Radyonüklid Ile Yapılan Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Tekniği Ve Başarı Oranları Evrim Abamor Bölümü Görüntüle
İndosiyanin Yeşili İle Yapılan Sentinel Nod Biyopsi Tekniği Ve Başarı Oranları Gökhan Giray Akgül Bölümü Görüntüle
Kombine Yöntemler Ile Yapılan Sentinel Lenf Nod Biyopsisi Ve Başarı Oranları Gökce Acun Bölümü Görüntüle
Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde Manyetik Tespit Teknolojisi Cem Yılmaz Bölümü Görüntüle
Sentinel Lenf Nodlarının Patolojik Değerlendirmesi Gökçen Alınak Gündoğan Bölümü Görüntüle
Aksiller Lenf Nodu Diseksiyon Tekniği Hüseyin Fahri Martlı Bölümü Görüntüle
Aksiller Sampling Ahmet Burak Çiftci Bölümü Görüntüle
Aksiller Revers Mappıng Yaşar Çöpelci Bölümü Görüntüle
Aksiller Lenf Nodlarının Patolojik Değerlendirmesi Merve Başar Yerabakan Bölümü Görüntüle
İnternal Mamarian Lenf Nodlarına Yaklaşım Bağış Taşdoğan Bölümü Görüntüle
Endoskopik Aksiller Cerrahi Bülent Çomçalı Bölümü Görüntüle
Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşım Tevfik Avcı Bölümü Görüntüle
Okkült Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım Yasin Tosun Bölümü Görüntüle
Aksiller Nüks Tanı Ve Tedavisi Gizem Fırtına Bölümü Görüntüle
Duktal Karsinoma İn Situ’da Aksillaya Yaklaşım Baran Demir, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Gebelikte Sentinel Nod Biyopsisi Elifcan Haberal Bölümü Görüntüle
Yaşlı Meme Kanseri Hastalarında Aksillanın Yönetimi Mustafa Gök Bölümü Görüntüle
Erkek Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım Ecem Memişoğlu Bölümü Görüntüle
Meme Ve Aksiller Cerrahi Geçirmiş Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Ulvi Mehmet Meral, Ümit Alakuş Bölümü Görüntüle
Aksiller Radyoterapi (Bölgesel Lenf Nodu Işınlaması) Zerrin Özgen, Kadriye Ayşenur Karaçam Bölümü Görüntüle
Aksiller Cerrahide Karşılaşılan Komplikasyonlar Uygar Düzci Bölümü Görüntüle
Aksilla Cerrahisi Sonrası Hasta Bakımı Murat Baki Yıldırım Bölümü Görüntüle
Aksiller Cerrahi Sonrası Lenfödem Gelişiminin Önlenmesi Murat Kartal Bölümü Görüntüle
Lenfödem Konservatif Tedavisi Tuğba Baysak Tunçay Bölümü Görüntüle
Lenfödem Cerrahisi Çağla Çiçek, Gökhan Temiz Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Gelişen Omuz Eklemi Problemleri Ve Tedavisi Uğur Onur Kasman, Sevtap Acer Kasman Bölümü Görüntüle
Devam Eden Çalışmalar Işığında Aksilla Cerrahisinin Geleceği Mehmet Eser Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :