Acil Trombolitik Uygulama İlkeleri

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 121-136
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Fibrinolitik ajanlar; akut iskemik inme, akut pulmoner emboli, akut miyokard infarktüsü, periferik arter tıkanıklıkları, venöz tromboembolizm (derin ven trombozu), kalıcı santral intravenöz kateter ve kalp kapak protezlerinde oluşan pıhtıların eritilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat her endikasyonda, trombolitik tedavinin yeri ve etkinliği aynı kanıt ve öneri düzeyinde değildir. Özellikle bilinmesi gereken nokta şudur; hangi endikasyonla hangi trombolitik ajan kullanılırsa kullanılsın asıl faydanın, ilacın erken verilmesine bağlı olduğudur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de klinik pratikte trombolitik uygulamasının yeteri kadar yaygınlaşamamasında en büyük payı, potansiyel risklerin varlığı ve bu durumlarda klinisyenin yaklaşım algoritmalarına yeterince hakim olmaması oluşturmaktadır. Bu yazıda trombolitik ajanların genel özelliklerinin yanı sıra, kullanımı konusunda sıkça merak edilen sorulara verilecek yanıtlar güncel kılavuzlar ışığında tartışılmıştır.  

Kitap Adı: Acil Kardiyopulmoner Hastalıklar
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 368
DOI: 10.37609/akya.2615
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Akut Koroner Sendromlar Ramazan Sivil Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendromlar: Acil Servis Yönetimi Ramazan Sivil Bölümü Görüntüle
Cpr/acls: Aha-erc Kılavuz Güncellemeleri Seda Oğuz Bölümü Görüntüle
Koroner Sendromlarda Anjiyografi İlkeleri: Tanısal Ve Terapötik İpuçları Nezaket Merve Yaman Akkuş Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyon Ve Flutter: Sınıflama, Tanı Ve Tedavi Alp Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kalp Yetmezliği Ve Akut Akciğer Ödemi Betül İşcan Er Bölümü Görüntüle
Acil Trombolitik Uygulama İlkeleri Mustafa Burak Sayhan Bölümü Görüntüle
Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanımının Yaygınlaştırılması Için Stratejiler Büşra Bildik Bölümü Görüntüle
Acilde Ventriküler Aritmi Yönetimi Mandana Hosseinzadeh Bölümü Görüntüle
Aritmilerde İleri Tedaviler: Elektrofizyolojik Çalışma (Eps) Ve Kalıcı Kalp Pili İlke Erbay Bölümü Görüntüle
Aortik Aciller: Literatür Güncellemesi Eray Çeliktürk Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Efor Testi Endikasyonları, Yapılışı Ve Yorumlanması Neslihan Ergün Süzer, Nazmiye Koyuncu Bölümü Görüntüle
Elektriksel Kardiyoversiyon Ve Defibrilasyon İbrahim Halil Toksul, İnan Beydilli Bölümü Görüntüle
Acil Transkütanöz Pacemaker (Tkp) Uygulaması Deniz Kılıç Bölümü Görüntüle
Pnömoni Engin Deniz Arslan Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve İnfluenza Pnömonileri Damla Anbarlı Metin Bölümü Görüntüle
Akut Astım Krizi Satuk Buğra Han Bozatlı Bölümü Görüntüle
Pnömotoraks Canan Akman Bölümü Görüntüle
Görüntüleme: Acil Kardiyak Hastalıklarda Pocus-ekokardiyografi Nihal Ertürk Bölümü Görüntüle
Acil Pulmoner Hastalıklarda Pocus Fevzi Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Acillerde Toraks Tomografisi Yorumlama Mustafa Köksal Bölümü Görüntüle
Kalp Dışı Cerrahilerde Kardiyovasküler Değerlendirme Kenan Kart, Nagehan Ümit Karacan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :