Kalp Yetmezliği Ve Akut Akciğer Ödemi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 95-120
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Kalp yetmezliği kalbin yapısal veya işlevsel bozukluğundan kaynaklanır. En yaygın nedenleri ise; koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kapak hastalıkları, aritmiler, kardiyomyopatiler, konjenital kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, infiltratif hastalıklar, nöromusküler hastalıklar ve metabolik hastalıklardır. İlk tanı konulduktan sonra ortalama olarak her yıl bir kez hastaneye yatmaktadırlar. Hastaneye yatışların çoğunluğunu kardiyovasküler dışı nedenler oluşturmaktadır. Miyokard enfarktüsü, arteriyel hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diabetes mellitus, alkol kötüye kullanımı, kronik böbrek hastalığı, kardiyotoksik kemoterapi öyküsü olan hastalarda ve ailesinde kardiyomyopati veya ani ölüm öyküsü olanlarda kronik kalp yetmezliği tanısı daha olasıdır.   Akut pulmoner ödem akciğer tıkanıklığı ile ilgilidir. Eğer endike ise üç tedaviye başlanmalıdır. İlk olarak, sürekli pozitif hava yolu basıncı, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon veya yüksek akışlı nazal kanül şeklinde oksijen başlanmalıdır. İkinci olarak, IV diüretikler uygulanmalıdır ve üçüncü olarak, sistolik kan basıncı yüksekse, sol ventrikül art yükünü azaltmak için IV vazodilatörler verilebilir. 


Kitap Adı: Acil Kardiyopulmoner Hastalıklar
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 368
DOI: 10.37609/akya.2615
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Akut Koroner Sendromlar Ramazan Sivil Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendromlar: Acil Servis Yönetimi Ramazan Sivil Bölümü Görüntüle
Cpr/acls: Aha-erc Kılavuz Güncellemeleri Seda Oğuz Bölümü Görüntüle
Koroner Sendromlarda Anjiyografi İlkeleri: Tanısal Ve Terapötik İpuçları Nezaket Merve Yaman Akkuş Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyon Ve Flutter: Sınıflama, Tanı Ve Tedavi Alp Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kalp Yetmezliği Ve Akut Akciğer Ödemi Betül İşcan Er Bölümü Görüntüle
Acil Trombolitik Uygulama İlkeleri Mustafa Burak Sayhan Bölümü Görüntüle
Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanımının Yaygınlaştırılması Için Stratejiler Büşra Bildik Bölümü Görüntüle
Acilde Ventriküler Aritmi Yönetimi Mandana Hosseinzadeh Bölümü Görüntüle
Aritmilerde İleri Tedaviler: Elektrofizyolojik Çalışma (Eps) Ve Kalıcı Kalp Pili İlke Erbay Bölümü Görüntüle
Aortik Aciller: Literatür Güncellemesi Eray Çeliktürk Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Efor Testi Endikasyonları, Yapılışı Ve Yorumlanması Neslihan Ergün Süzer, Nazmiye Koyuncu Bölümü Görüntüle
Elektriksel Kardiyoversiyon Ve Defibrilasyon İbrahim Halil Toksul, İnan Beydilli Bölümü Görüntüle
Acil Transkütanöz Pacemaker (Tkp) Uygulaması Deniz Kılıç Bölümü Görüntüle
Pnömoni Engin Deniz Arslan Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve İnfluenza Pnömonileri Damla Anbarlı Metin Bölümü Görüntüle
Akut Astım Krizi Satuk Buğra Han Bozatlı Bölümü Görüntüle
Pnömotoraks Canan Akman Bölümü Görüntüle
Görüntüleme: Acil Kardiyak Hastalıklarda Pocus-ekokardiyografi Nihal Ertürk Bölümü Görüntüle
Acil Pulmoner Hastalıklarda Pocus Fevzi Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kardiyopulmoner Acillerde Toraks Tomografisi Yorumlama Mustafa Köksal Bölümü Görüntüle
Kalp Dışı Cerrahilerde Kardiyovasküler Değerlendirme Kenan Kart, Nagehan Ümit Karacan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :