Üst Ekstremite

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 33-66
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Üst ekstremite, vücudun hareket kabiliyetine sahip olan bir bölümüdür ve omuz ekleminden parmaklara kadar uzanır. Bu bölümde 30 kemik bulunur ve birçok sinir, kan damarı ve kas içerir. Üst ekstremite, omuz kemerini oluşturan scapula ve clavicula kemikleri aracılığıyla gövdeye bağlanır. Omuz kemerindeki kemiklerden sadece clavicula sternum ile gerçek bir eklem yapar. Scapula ise kaslar vasıtasıyla toraks iskeletine sabitlenir. Scapula ile humerus kemikleri, omuz eklemini oluşturarak geniş bir hareket açıklığı sağlar. Scapula, clavicula ve humerus kemikleri birbirleriyle uyumlu hareket ederek omuz bölgesi iskeletini oluşturur. Scapula, toraksın arkasında yer alan üçgen şeklinde bir kemiktir. Üç kenarı ve üç açısı bulunur. Scapula'nın ön yüzünde cavitas glenoidalis adı verilen bir eklem yüzü yer alır. Scapula'nın arka yüzünde ise spina scapula adı verilen bir kabartı bulunur. Clavicula ise vücutta en erken kemikleşen ve en yüzeyel yerleşimli bir kemiktir. Medial ucu manubrium sterni ve 1. kosta kıkırdağı ile eklem yapar, lateral ucu ise acromion ile eklem yapar. Humerus ise kol iskeletini oluşturan bir kemiktir. Üst ekstremite anatomisi, eczacılık fakültelerinde öğrencilere öğretilen önemli bir konudur.(AI)

Kitap Adı: Eczacılık Fakülteleri İçin Anatomi
Editor: Özkan Oğuz
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 481
DOI: 10.37609/akya.2486
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :