Firmaların Büyüklükleri Ve Yaşlarının Kârlılıkları Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Bi̇st İmalat Sanayi Örneği

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 129-142
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, BIST imalat sanayi örneği üzerinden firmaların büyüklükleri ve yaşlarının kârlılıkları üzerindeki etkisini panel veri analizi ile incelemektedir. Performans değerlendirmesi, firmaların kuruluş amaçlarının gerçekleşme düzeyini belirlemek için önemlidir. Ayrıca, performans değerlendirmesi, karar alıcıların daha doğru kararlar alabilmesi ve işletmelerinin performanslarını artırabilmesi için gereklidir. Firma performansı çeşitli şekillerde ve farklı yöntemlerle değerlendirilebilir. Kârlılık, firmaların faaliyet hacmine göre kâr seviyesini ifade eder ve performansın bir göstergesidir. Kârlılık, işletmelerin uzun dönemde büyüyebilmesi ve ekonomik refahın artması için önemlidir. Kâr, gelir ve gider arasındaki farkı açıklarken, kârlılık faaliyet hacmine göre kâr düzeyini ölçer. Bu çalışmada, ROA ve ROE gibi kârlılık ölçütleri kullanılmıştır. Mikro düzeyde işletmelerin kârlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, finans kuramı ve mikroekonomi açısından önemlidir.(AI)

Kitap Adı: İktisadi Ve İdari Bilimler Cilt Ii
Editor: Azmi Yalçın
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 311
DOI: 10.37609/akya.1663
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Bitkisel Yağ Tüketiminde Marka Değerinin Marka Bağlılığı Üzerine Etkisi Ebru Onurlubaş, Dursun Yener Bölümü Görüntüle
İşletme Stratejisinin Oluşturulması Ve İşletme Yönetim Sürecinde Yönetim Muhasebesi Sisteminin Etkinliği Orkun İçten Bölümü Görüntüle
Dijital Oyun Sektöründeki Tüketici Profilinde Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının Gençler Düzeyinde İncelenmesi Müzeyyen Özhavzalı, Muhammed Furkan Doğan Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Arge Ve İnovasyona Yönelik Kamu Maliyesi Teşvikleri Erdoğan Teyyare, Esra Keskin Bölümü Görüntüle
Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Analizi Halil İbrahim Keskin Bölümü Görüntüle
Cinsiyet Ayrımcılığı İşe Yabancılaşmayı Etkiler Mi? Müslüme Akyüz Bölümü Görüntüle
Kargo Sektöründe Sunulan Hizmet Kalitesine Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi Niyazi Gümüş, Adem Sönmez Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Havalimanı Proje Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma Abdulkadir Alıcı, Ünal Battal Bölümü Görüntüle
Firmaların Büyüklükleri Ve Yaşlarının Kârlılıkları Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Bi̇st İmalat Sanayi Örneği Meryem Öztürk Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Sektörel Bazda Gelecek Yıllar İçin İş Kazası Sayısının Tahmini Beste Desticioğlu, Bahar Özyörük Bölümü Görüntüle
Etkileyici Pazarlama Aracı Olarak Youtuber’lar: Danla Bilic Örneği Niyazi Gümüş, Şükran Karaca Bölümü Görüntüle
Luca Pacioli’den Günümüze Muhasebe Mesleğinde Etik İlkelerin Gelişimi Hasan Gül Bölümü Görüntüle
Ağızdan Ağıza İletişim Ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Suzan Çoban, Resul Öztürk Bölümü Görüntüle
Hizmet Operasyon Yönetiminde Sağlık Sektörü Odaklı Kuyruk (Queuıng) Modelleri Işılay Talay Bölümü Görüntüle
Örgütlerde Etik Olmayan Uygulamaların İfşa Edilmesi (Whıstleblowıng) Davranışı Ferda Alper Ay Bölümü Görüntüle
Avrupa’daki Büyük Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli Vıkor Yöntemi İle Değerlendirilmesi Tunahan Avcı, Eda Çınaroğlu Bölümü Görüntüle
Havayolu İşletmelerinin Yolcu Sayılarındaki Artış Oranları İle Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Eda Çınaroğlu, Tunahan Avcı Bölümü Görüntüle
Enerji̇ Ve Sektörün Kavramsal Çerçevesi Hasan Azazi Bölümü Görüntüle
Stratejik Yönetim Açısından Bilgi Tabanlı Yönetim Sistemlerinin Önemi Zeliha Tekin Bölümü Görüntüle
Sağlık Kurumlarında Strateji Uygulama Ahmet Yıldız Bölümü Görüntüle
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Değişimi (2000-2017) Fatih Konur Bölümü Görüntüle
İnsan Kaynaklarının Güncel Rolü: Yetenek Yönetimi Zeynep Hatipoğlu Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :