Deni̇z Taşımacılığı Ve Deni̇zci̇li̇k Poli̇ti̇kaları

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 167-184
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, deniz taşımacılığı ve denizcilik politikaları ele alınmaktadır. Uluslararası ticaretin büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir ve deniz ticareti son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Lojistik, küreselleşen dünya ekonomisi ve tek pazar sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için önemli bir araçtır. Denizyolu taşımacılığı, uluslararası piyasalarda rekabet avantajı elde etmek ve pazar payını artırmak için önemlidir. Gemi boyutları ve kapasiteleri sürekli olarak artmaktadır ve bu da ölçek ekonomilerinden yararlanan ve maliyet avantajı elde eden işletmelerin hakim oyuncular olmasını sağlamaktadır. Avrupa'da ise denizyolu taşımacılığına ek olarak iç suyolu taşımacılığı da önemli bir taşımacılık modudur. Avrupa ulaştırma politikasının amacı, demiryolu taşımacılığının payını azaltmak ve daha çevreci ve ekonomik olan demiryolu, iç suyolu taşımacılığı ve deniz taşımacılığının payını artırmaktır. Bu bölümde ayrıca deniz taşımacılığındaki işletmeler, kurumlar, kullanıcılar ve aracılar tanıtılmaktadır. Deniz taşımacılığı dünya ticaretinin büyük bir kısmını oluşturduğu için bu konuda Avrupa Birliği Komisyonu'nun stratejik gözden geçirme çalışmasının sonuçları ve hedefleri de açıklanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Ekonomik Araştırmalar I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 190
DOI: 10.37609/akya.1514
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Doğrusal Olmayan Zaman Seri̇leri̇: Star Modelleri Fatma İdil Baktemur Bölümü Görüntüle
Türkiyenin Futbol Takımlarının Başarım Analizi Aslı Boz, Ersin Kıral Bölümü Görüntüle
Uluslararası İşgücü Göçü Ve İşsi̇zli̇k Üzeri̇ne Etki̇si̇: 2009-2015 Yılları Arası Türki̇ye İncelemesi Onur Çayan, Fatma Nur Yorgancılar Bölümü Görüntüle
Panel Veri̇ Anali̇zi̇nde Kullanılan Bi̇ri̇m Kök Testleri Şakir İşleyen Bölümü Görüntüle
Küreselleşme Olgusu Ve Küreselleşme Süreci̇nde Yeni̇ Eği̇li̇mler Dilek Şahin Bölümü Görüntüle
Çoklu Doğrusal Bağıntı Problemi̇ Ve Çözüm Tekni̇kleri Şakir İşleyen Bölümü Görüntüle
Sanata Devlet Desteği̇ne İli̇şki̇n Yaklaşımlar Ve Tartışmalar Şansel Özpınar Bölümü Görüntüle
Küresel Çıktı Açığı Hi̇potezi̇ni̇n Global Var Yaklaşımı Ile İncelenmesi̇: Oecd Ülkeleri̇ Örneği Fatih Demir Bölümü Görüntüle
Oecd Ülkeleri̇ni̇n İnsani̇ Geli̇şmi̇şli̇k Endeksi̇ Bazında Çok Kri̇terli̇ Karar Verme Yöntemleri̇yle Anali̇zi̇: Aras Ve Vikor Yaklaşımı Sait Erdal Dinçer, Özge Avşaroğlu Bölümü Görüntüle
Mutluluğu Etki̇leyen Makroekonomi̇k Faktörler: Seçi̇li̇ Oecd Ülkeleri̇ İçi̇n Ekonometri̇k Bi̇r Analiz Selin Karlılar, Gülsen Kıral Bölümü Görüntüle
Reel Dövi̇z Kuru Ve Ti̇caret Dengesi̇ İli̇şki̇si̇ (marshall-lerner Koşulu): Türki̇ye Örneği Serap Ürüt Kelleci, Aziz Bostan, Taylan Yavuzer Bölümü Görüntüle
Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yönetimi Mehmet Ragıp Görgün Bölümü Görüntüle
Deni̇z Taşımacılığı Ve Deni̇zci̇li̇k Poli̇ti̇kaları Mehmet Ragıp Görgün Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :