Din Ve Ekonomi İlişkisi

Yazar: Ali Fidan
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 287-306
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, din ve ekonomi ilişkisi üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Ekonomik hayatın insanlık tarihiyle paralel olduğu belirtilmektedir. İnsanların çalışmak, üretmek ve paylaşmak zorunda olduğu vurgulanarak, ekonominin insan davranışlarından ayrı düşünülemeyeceği ifade edilmektedir. Ayrıca din ve iktisatın kültürel öğeler olarak insan deneyimi içinde önemli unsurlar olduğu belirtilmektedir.Metinde, ekonomi ve toplumsal hayat arasındaki ilişkiye de değinilmektedir. Ekonomik hayatın insanlık tarihine eşit olduğu ve bilinen ilk sigorta sisteminin M.Ö. 324 yılında kurulduğu ifade edilmektedir. Antik dönem toplumlarında zenginliğin mülkiyetten ziyade hizmetten kaynaklandığı ve bu hizmetleri yapanların genellikle köleler olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan toplumsal ilişkinin ekonomik oluşumdan ziyade sosyal bir bağımlılığı ifade ettiği ifade edilmektedir.Sonuç olarak, metinde din ve ekonomi ilişkisi üzerine yapılan değerlendirmelerin yanı sıra ekonomi ve toplumsal hayat arasındaki ilişkiye de dikkat çekilmektedir. Bu ilişkilerin insanlık tarihi boyunca var olduğu ve önemli unsurlar olduğu vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Din Sosyolojisi
Editor: Emine Öztürk
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 468
DOI: 10.37609/akya.403
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Din Sosyolojisi; Tarihi, Ortaya Çıkışı, Oluşumu Ve Gelişim Süreci Ve Teorileri Emine Öztürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Dini Tecrübenin Anlatımı Niyazi Akyüz, Mehmet Cem Şahin Bölümü Görüntüle
Din Sosyolojisinin Metodolojisi Zeki Arslantürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Sosyal Değişme Ve Din Mustafa Bakırcı Bölümü Görüntüle
Sosyal Süreçler Ve Din Zeki Arslantürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Toplumsal Kurumlar Ve Din Emine Öztürk, Muhammet Fatih Demirdağ Bölümü Görüntüle
Dini Gruplar Sosyolojisi Hasan Coşkun Bölümü Görüntüle
Din Ve Kimlik Abdurrahman Yalçi Bölümü Görüntüle
Küreselleşme Ve Din Ayşe Elmalı Karakaya Bölümü Görüntüle
Sekülerleşme Ve Din Ali Fidan Bölümü Görüntüle
Din Ve Ekonomi İlişkisi Ali Fidan Bölümü Görüntüle
Sosyolojik Açıdan Medya Ve Din Melda Medine Sunay Bölümü Görüntüle
Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi Ali Rafet Özkan Bölümü Görüntüle
Modernleşme Ve Din Arif Korkmaz Bölümü Görüntüle
Göç Ve Din Salih Aydemir Bölümü Görüntüle
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Feminist Hareketler Ve Din Emine Öztürk, Niyazi Akyüz Bölümü Görüntüle
Sağlık Sosyolojisi Ve Din Abdullah İnce Bölümü Görüntüle
Din Antropolojisi Ekseninde Kültür Ve Din İlişkisi Muhammet Fatih Demirdağ Bölümü Görüntüle
Din Antropolojisi Gökçen Çatlı Özen Bölümü Görüntüle
Din Şiddet Ve Terör Salih Aydemir Bölümü Görüntüle
Sosyal Psikoloji Ve Din Fatma Sağlam Demirkan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :