Limanlarda Performans Ölçümü

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 123-150
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Limanlar, ürün veya hizmet üreten kurumların kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, limanların performans ölçümü ve değerlendirmesi büyük bir öneme sahiptir. Performans ölçümü, bir işletmenin kaynakları, ürettiği ürünler ve hizmetler, elde ettiği sonuçlar gibi faktörleri düzenli ve sistematik bir şekilde takip etmek için kullanılan bir süreçtir.Performans ölçümü, bir işletmenin başarı düzeyini nicel veya nitel olarak ortaya koyan bir kavramdır. Bu süreç, veri toplama, analiz etme ve raporlama gibi adımları içermektedir. Bir işletmenin performansı, belirli bir zaman diliminde elde ettiği başarı derecesini ifade etmektedir.Limanlar, yüksek yatırım maliyetleri ve denizyolu taşımacılığının verimliliğini etkileyen unsurlar olmaları nedeniyle rekabetin yoğun yaşandığı alanlardır. Bu nedenle, limanlar rekabet üstünlüğü elde etmek ve varlıklarını sürdürebilmek için performanslarını yüksek tutmaya çalışmaktadır. Liman yetkilileri, stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmek için uygun performans ölçüm yöntemlerini kullanmaktadır.Bu makalede, performans ölçümünün önemi ve liman performansının ölçülmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. Performans ölçümü, bir işletmenin başarı düzeyini takip etmek ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Limanlar da performans ölçümü sayesinde rekabet üstünlüğü elde etmeyi ve sürdürülebilir bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeyi hedeflemektedir.(AI)

Kitap Adı: Deniz Taşımacılığı Ve Lojistiği
Editor: Soner Esmer
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 424
DOI: 10.37609/akya.2140
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :