Boyabat Kazasında Dirlik Düzeni, Nüfüs Ve Yerleşme (1487-1582)

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 37-56
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, 1487-1582 yılları arasında Boyabat Kazası'nda yerleşim, nüfus ve dirlik düzeni üzerine odaklanmaktadır. Boyabat Kazası, 15. ve 16. yüzyıllarda Kastamonu Sancağı'na bağlı bir kazadır. Bölgenin yerleşimi tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır ve çeşitli egemenlikler altında kalmıştır. Türk iskanı ise Bizans egemenliğinden sonra başlamıştır. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Boyabat'ta nüfus, yerleşim ve dirlik düzeni üzerine yapılan çalışmanın kaynakları arasında tahrir defterleri yer almaktadır. Tahrir defterleri, Osmanlı idaresinin kanun ve teşkilatını kurmak ve gelir kaynaklarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu defterler, sancak ve kazaların yerleşim ve nüfusunu tespit etmek için önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Tahrir işlemleri, padişahın nişancısı tarafından gerçekleştirilirken, tahrir heyeti tarafından saha çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, tahrir işlemleri sonucunda elde edilen bilgilerin Boyabat'taki nüfus, yerleşim ve dirlik düzenini ortaya çıkarmada nasıl kullanıldığı incelenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Tarih Araştırmaları Ii
Editor: Aydın Efe
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 193
DOI: 10.37609/akya.837
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :