Kestel Nâm-ı Diğer Nâzilli Kazâsı Avârız Defteri Hicrî 1111 - Mîlâdî 1699 Nâzilli Târîhinin Kaynakları I

Yazar: Yavuz Akbaş
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 137
DOI: 10.37609/akya.492
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, 14-17. yüzyıllarda Nâzilli ve çevresine bir bakış sunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan H. 1111/ M. 1699 tarihli Nâzilli Kazâsı Avârız Defteri'nin analizi, yeni harflere aktarılan metni, tıpkıbasımı ve ek belgelerden oluşmaktadır. Bu önemli defter, Nâzilli (Kestel) Kazası'ndaki mahalle ve köylerdeki avârız-hâne mükelleflerinin isimlerini, askeri sınıf mensuplarının görevlerini ve çeşitli durumlarını içermektedir. Defter, günümüzde bulunmayan birçok Nâzilli mahallesi ve köyünün varlığını göstermektedir. Ayrıca, Osmanlı döneminin önemli unsurlarından olan kişi adları, meslekler ve sanatlar da, Nâzilli'deki günlük yaşamın ipuçlarını vermektedir. Nâzilli mahalle ve köy adlarının doğru okunabilmesi için, kitabın Giriş Bölümü'nden itibaren Aydınili'nin Tapu Tahrir Defterleri ve birçok Avârız Defteri kullanılmıştır. Ayrıca, Giriş Bölümü'nde, H. 935/1528-1529 ve H. 981/1573-1574 tarihli Tahrir Defterleri, Kâdî Sicilleri, Mühimme Defterleri, Osmanlı Tarihleri ve Seyahatname gibi kaynaklar kullanılarak, Nâzilli şehri ve yöresinin sosyo-ekonomik hayatı tasvir edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın kitap haline getirilmesini destekleyen Abdülmecit AKBAŞ ve çalışmayı inceleyerek görüşlerini paylaşan Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Feridun EMECEN'e teşekkür ederim. Ayrıca, eksik sayfayı bana ulaştıran Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına da teşekkür ederim. Bu çalışmanın, Osmanlı Devri'nde Nâzilli ve yöresiyle ilgili çalışmalara küçük de olsa bir katkı sağlaması umuduyla.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :