Nitelikli Eğitim

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 87-110
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve özellikle nitelikli eğitim konusu ele alınmaktadır. SKA, yoksulluğun sona erdirilmesi, dünyanın korunması ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasının sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Nitelikli eğitim, sürdürülebilir kalkınma için son derece önemlidir ve tüm kız ve erkek çocukların bedelsiz ilköğretim imkanlarından yararlanarak eğitimlerini tamamlamaları ve diploma almaları hedeflenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitime erişimin sağlanması, cinsiyet ve refah eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve nitelikli yükseköğretime erişimin sağlanması da hedeflenmektedir. Bu amaçlara ulaşmada devletlerin yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin de önemli rolleri vardır. Bu nedenle, pek çok şirket, nitelikli eğitim amaçlarını stratejilerine dahil ederek önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, insanları birleştirerek yoksulluğun altında yatan kök nedenlere inmeyi ve olumlu değişiklikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin başarılarını takip etmekte ve üzerine eklemeler yapmaktadır. Nitelikli eğitim, diğer SKA'ları gerçekleştirmenin anahtarıdır ve toplumdaki eşitsizlikleri azaltmaya ve barış içinde yaşayan toplumların inşasına yardımcı olur.(AI)

Kitap Adı: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ile Kurumsal Dönüşüm
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 416
DOI: 10.37609/akya.1756
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :