Erken Evre Rektum Kanserinde Adjuvan Radyoterapi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 443-448
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin yaklaşık üçte birini oluşturan bir kanser türüdür. Bu kanser türü, dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla kişiye teşhis konulmakta ve çoğu hastada metastaz ile seyretmektedir. Türkiye'de ise rektum kanseri insidansı erkeklerde 8. ve kadınlarda 10. sıradadır. Cerrahi tedavi hala rektum kanserinin ilk seçeneği olsa da son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Cerrahi tekniklerdeki ve neoadjuvan tedavilerdeki ilerlemeler, lokal ve uzak başarısızlık oranlarının azalmasına ve genel sağkalım oranlarının artmasına yol açmıştır. Rektum kanserinin tedavisinde en önemli prognostik faktör tümörün evresidir. Evre 1 hastalığa sahip olanlar için standart tedavi cerrahi olup, kemoradyoterapi gerekmeksizin gerçekleştirilir. Ancak T2 tümörlerde lokal eksizyonun yeri hala tartışmalıdır. T1 ve T2 tümörlerde lokal eksizyon yapılan hastalarda lokal başarısızlık oranı yüksek olabilir. Bu nedenle erken evre rektum kanserlerinde özellikle T1N0 olanlarda kemoradyoterapi uygulanmaksızın transanal lokal eksizyon tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalarda, sadece cerrahi uygulaması ile evre I hastalarda yüksek sağkalım oranları elde edilirken evre II ve III hastalarda adjuvan radyoterapi gerekebilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 556
DOI: 10.37609/akya.1212
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Pankreas Kanseri Epidemiyolojisi Ve Etyopatogenez Onur Yazdan Balçık Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserinde Klinik Prezentasyon Ve Evreleme Erhan Önalan Bölümü Görüntüle
Erken Evre Pankreas Kanserinde Cerrahi Tedavi Yaklaşımları Ahmet Sencer Ergin Bölümü Görüntüle
Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedavi Rukiye Arıkan Bölümü Görüntüle
Erken Evre Pankreas Kanseri Tedavisinde Adjuvan Radyoterapi Dicle Aslan Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları Özlem Nuray Sever Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Neoadjuvan Radyoterapinin Yeri Melek Akçay Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi Mete Gündoğ Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar Ender Anılır Bölümü Görüntüle
Metastatik Pankreas Kanserinde Sistemik Tedavi Esra Zeynelgil Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserinde İmmünoterapi’nin Yeri Oktay Bozkurt Bölümü Görüntüle
Safra Yolları Tümörleri Epidemiyoloji Ve Etiyopatogenez Şükrü Özaydın Bölümü Görüntüle
Evreleme Ve Prognostik Faktörler Cengiz Karaçin Bölümü Görüntüle
Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi Saliha Karagöz Eren Bölümü Görüntüle
Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Kemoterapi Yaklaşımları İsmail Beypınar Bölümü Görüntüle
Safra Yolu Tümörlerinde Adjuvan Radyoterapi Ömer Yazıcı Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Hastalıkta Küratif Kemoradyoterapi Dilek Ünal Bölümü Görüntüle
Metastatik Safra Yolu Tümörlerinde Sistemik Kemoterapi Ayşegül İlhan Bölümü Görüntüle
Metastatik Safra Yolları Kanserlerinde Hedefli Tedaviler Ve İmmünoterapi Erdinç Nayır Bölümü Görüntüle
Kolon Kanseri Epidemiyolojisi Ve Etyopatogenez Ebru Atasever Akkaş Bölümü Görüntüle
Kolorektal Polipler Ve Kolon Kanseri Taraması Mukaddes Tozlu Bölümü Görüntüle
Mikrobiyom Ve Kolorektal Kanser Atıl Bişgin, Abdullah Hanta Bölümü Görüntüle
Kolon Kanserinde Güncel Evreleme Bilgin Demir Bölümü Görüntüle
Kolorektal Kanserin Moleküler Biyolojisi Ve Genetiği İlknur Yurtsever Bölümü Görüntüle
Herediter Kolon Kanseri Özlem Özdemir, Ahmet Alacacıoğlu Bölümü Görüntüle
Kolorektal Kanserde Prognostik Ve Prediktif Faktörler Ahmet Sezer Bölümü Görüntüle
Erken Evre Kolon Kanserinde Cerrahi Tedavi Kadir Yıldırım Bölümü Görüntüle
Evre Ii Kolon Kanserinde Adjuvan Kemoterapi Hüseyin Mertsoylu, Ali Ayberk Beşen Bölümü Görüntüle
Evre Iii Kolon Kanserinde Adjuvan Sistemik Tedaviler Nilgün Yıldırım Bölümü Görüntüle
Geriatrik Populasyonda Opere Edilmiş Kolon Kanserinde Adjuvan Tedavi Seçenekleri Ferit Aslan Bölümü Görüntüle
Potansiyel Rezektable Oligometastatik Kolon Kanserine Yaklaşım Yasin Sezgin Bölümü Görüntüle
Oligometastatik Hastalıkta Cerrahi Yaklaşım Mehmet Esat Duymuş Bölümü Görüntüle
Metastatik Kolon Kanserinde Lokorejyonel Radyolojik Tedavi Yaklaşımları Seray Gizem Gür Bölümü Görüntüle
Metastatik Kolon Kanserinde Sistemik Kemoterapi Seçenekleri Senar Ebinç, Zuhat Urakçı Bölümü Görüntüle
Metastatik Kolon Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler Ertuğrul Bayram Bölümü Görüntüle
Kolorektal Kanser Tedavisinde İmmunoterapi Mehmet Naci Aldemir, Aydın Aytekin Bölümü Görüntüle
Obstrüktif Kolorektal Kanserlerde Endoskopik Stent Uygulamaları Buğra Tolga Konduk Bölümü Görüntüle
Kolorektal Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım Ömercan Topaloğlu Bölümü Görüntüle
Metastatik Kolorekral Kanserlerde Stereotaktik Beden Radyoterapisi Menekşe Turna Bölümü Görüntüle
Kolorektal Kanserli Olgularda Stomanın Psikososyal Etkileri Pınar Eraslan Bölümü Görüntüle
Rektum Kanseri; Epidemiyoloji, Etyopatogenez, Klinik Presentasyon Özgen Ahmet Yıldırım Bölümü Görüntüle
Rektum Kanserinde Radyolojik Evreleme Meltem Özdemir Bölümü Görüntüle
Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi Yusuf Sevim Bölümü Görüntüle
Rektum Kanserinde Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedaviler Tülay Kuş Bölümü Görüntüle
Erken Evre Rektum Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Eda Bengi Yılmaz, Hasan Suat Arslantaş Bölümü Görüntüle
Rektum Kanserinde Neoadjuvan Sistemik Tedavi Tuğba Başoğlu Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi’nin Yeri Yasemin Güzle Adaş Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Rektum Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşım Mehmet Baykan Bölümü Görüntüle
Metastatik Rektum Kanserinde Sistemik Tedavi Nurhan Önal Kalkan Bölümü Görüntüle
Anal Kanserde Epidemiyoloji Ve Risk Faktörleri Ahmet Taner Sümbül Bölümü Görüntüle
Anal Kanal Kanserleri Güncel Evrelemesi Umut Çakıroğlu, Nurhan Önal Kalkan Bölümü Görüntüle
Anal Kanserlerde Radyolojik Evreleme Rasime Pelin Kavak Bölümü Görüntüle
Anal Kanal Kanserlerinde Sistemik Tedavi Sinan Koca Bölümü Görüntüle
Anal Kanal Kanserlerinde Radyoterapi Hatice Önder Bölümü Görüntüle
Anal Kanal Kanserlerinde Cerrahi Yaklaşımlar Azmi Lale Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :