Göç Ve Kadın Sağlığı

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 9-26
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, göç olgusunun insanlık tarihi boyunca süregelen ve hiç bitmeyecek gibi görünen bir fenomen olduğu ve son yüzyılda tüm dünyayı etkilediği belirtilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %3.5'i göçmen statüsünde olduğu ve göçmenlerin çoğunlukla sınır komşusu ülkeleri tercih ettiği ifade edilmektedir. Göçün başlıca sebepleri arasında savaş ve işsizlik yer almaktadır. Göçmenlerin çoğunluğunun çalışma çağındaki bireylerden oluştuğu vurgulanmaktadır. Göç olgusunun göç eden kişilerin hayatının yanı sıra toplumun genel yaşamına da etki ettiği ve göçmenlerin düşük ücretli iş gücü eşitsizliği ile ilişkilendirilebileceği belirtilmektedir. Göç ve göçmenlerle ilgili teknik kavramların tanımlarının farklı faktörlere bağlı olarak değişebileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, göçmenlerin ve göçün analizini yapmak ve etkilerini belirlemek için tanımların önemli olduğu vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Halk Sağlığında Güncel Derlemeler
Editor: Ferdi Tanır
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 200
DOI: 10.37609/akya.70
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi Ve Güvenlik Kültürü Vedat Caner Bölümü Görüntüle
Göç Ve Kadın Sağlığı Vasfiye Bayram Değer, Sema Çiftçi Bölümü Görüntüle
Yeni Medya Ve Neden Olduğu Sağlık Sorunları Ferdi Tanıri Rabia Adeviyye Dal Bölümü Görüntüle
Dijital Epidemiyoloji Burak Mete, Hakan Demirhindi Bölümü Görüntüle
Aşı Karşıtlığının Artması Ve Etkileyen Faktörler Sertap Döğüş Bölümü Görüntüle
Mesleki Maruziyetler Ve Kronik Böbrek Hastalıkları Seher Kurtul Bölümü Görüntüle
Termal Ve Non-termal Besin İşleme Yöntemlerinin Suda Çözünen Vitaminler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Cansu Memiç İnan, Ferhat Yüksel Bölümü Görüntüle
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Güncel Durum Ve Pandeminin Etkisi Esra Doğan Mete, Burak Mete Bölümü Görüntüle
Üniversite Öğrencileri Ile Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi Ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri Emine Gerçek Öter, Selvinaz Saçan, Hatice Yıldız, Hilal Yüceyılmaz, Halise Çinar, Nazan Öztürk, Ayça Balmumcu, Gülfer Doğan Pekince, Gökçe Sibel Turan Bölümü Görüntüle
Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Ve Fiziksel Sorunları Önlemeye Yönelik Uygulamalar Ersin Nazlıcan Bölümü Görüntüle
Psikolojik Danışmanlık Ve Çoklu Kültürel Yaklaşımlar Nilgün Ulutaşdemir, Sevda Uzun Bölümü Görüntüle
Sağlık Okuryazarlığı Ve Kanser Taramaları Onur Acar Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Pandemi Yönetimi Abdullah Emre Güner Bölümü Görüntüle
Radyofrekans-elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Osman Demirhan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :