Vascular Surgery And Anesthesia

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 296
DOI: 10.37609/akya.1307
Kitap Dili : İngilizce

Bu kitap, kardiyovasküler cerrahi ve anestezi yönetimindeki yeni gelişmeler ışığında arteriyel ve venöz vasküler sistem patolojilerine odaklanmaktadır. Yazarlar, uzun yaşam süresi, stres, çevresel ve hastaya bağlı nedenlerden dolayı vasküler patolojilerin insidansının önemli ölçüde arttığını belirtmektedir. Özellikle arteriyel patolojilerde, cerrahi tedavi ve anestezi yönetimi, mevcut cerrahi ve hastaya bağlı riskler (kanama, emboli vb.) nedeniyle yüksek risklidir. Hastaların mevcut komorbiditeleri nedeniyle hem cerrahi tedavi hem de anestezi yönetimi karmaşık olabilir. Bu kitap, vasküler cerrahi ve anestezi alanındaki mevcut literatüre katkıda bulunacağı düşünülen bir rehber niteliğindedir. Kitap, proksimal aort patolojileri, proksimal aort cerrahisinde anestezi yönetimi, torasik aort patolojisi cerrahisi, torasik aort disseksiyonu gibi konuları ele almaktadır. Yazarlar, kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan tüm meslektaşlarına ve Akademisyen Yayınevi'ne teşekkür etmektedir. Ayrıca, Prof. Dr. Abdulkadir İskender, Prof. Dr. Bekir Hayrettin Şirin, Prof. Dr. Gülsen Korfalı ve Prof. Dr. Mehmet Gamlı gibi değerli profesörlere ve ailelerine de destekleri için teşekkür etmektedirler. Kitap, arteriyel ve venöz vasküler sistem patolojileriyle ilgilenen tıp çalışanlarına yönelik bir kaynak olarak tasarlanmıştır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Proximal Aortic Pathologies Deniz Demir, Temmuz Taner Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In The Proximal Aortic Surgery Filiz Ata, Buket Özyaprak Bölümü Görüntüle
Thoracal Aortic Pathology Surgery Mücahit Demirtaş Bölümü Görüntüle
Thoracal Aortic Dissection Mücahit Demirtaş Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In Thoracic And Thoracoabdominal Aortic Surgery Tülay Örki Bölümü Görüntüle
Abdominal Aortic Pathology Surgery Serdar Badem, Nöfel Ahmet Binicier Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In The Surgical Treatment Of Abdominal Aortic Aneurysm Tülay Örki Bölümü Görüntüle
Endovascular Treatment Of Aortic Pathologies Nail Kahraman, Sadık Ahmet Sünbül Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In The Endovascular Treatment Of Aortic Pathologies Yılmaz Apaydın Bölümü Görüntüle
Cannulation Techniques And Alternative Approaches In Proximal Aortic Pathologies Deniz Demir Bölümü Görüntüle
Surgery For Carotid Artery Disease Nöfel Ahmet Binicier, Serdar Badem Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In The Surgical Treatment Of Carotid Artery Disease Yılmaz Apaydın Bölümü Görüntüle
Peripheral Artery Disease Surgery İrem İris Kan Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In Surgical Treatment Of Peripheral Arterial Disease Pınar Karaca, Tolga Totoz, Buket Özyaprak Bölümü Görüntüle
Pain Management In Peripheral Artery Diseases Canan Yılmaz, Selimcan Yırtımcı, Ayşe Neslihan Balkaya Bölümü Görüntüle
Surgery Of Venous System Diseases Kadir Kaan Özsin Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In The Surgical Treatment Of Venous System Diseases Ayşe Neslihan Balkaya Bölümü Görüntüle
Arteriovenous Fistula Surgery Ahmet Çakallıoğlu, Tolga Onur Badak Bölümü Görüntüle
Anesthesia Management In Arteriovenous Fistula Surgery Asiye Demirel Bölümü Görüntüle
Rapid Hospital Discharge In Vascular Surgery Tolga Totoz Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :