Adli Bilimler: Kimlik, Yeniden Yapılandırma Ve Ölüm

Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 456
DOI: 10.37609/akya.1025
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, adli bilimler alanında önemli konuları ele almaktadır. Kitap, kimlik, yeniden yapılandırma ve ölüm konularını ele alarak, bu konularda yapılan araştırmaları ve çalışmaları okuyucuya sunmaktadır. Kitapta yer alan bölümler, hekimlerin ve idarenin sağlık hizmetlerinden doğan sorumluluklarını, adli olguya yaklaşımı ve malpraktisi, bilirkişilik, olay yeri incelemesi ve adli arkeoloji gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca kitap, ölüm konusunu da detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitap, adli bilimler alanında çalışanlar ve ilgilenenler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :