Acil Yaklaşımlar

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 773
DOI: 10.37609/akya.1102
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, \"Acil Yaklaşımlar\" adlı bir kitabın içeriğini ve yayın haklarını açıklamaktadır. Kitabın editörleri Alten Oskay, Atakan Yılmaz, Can Özlü, Mert Özen ve Murat Seyit'tir. Kitabın basım, yayın ve satış hakları Akademisyen Kitabevi A.Ş.'ye aittir ve izin alınmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz. Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Metinde ayrıca, kitabın sadece lisanslı tıbbi çalışanlar için kaynak olarak sunulduğu ve profesyonel tıbbi danışmanlık veya tanı amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir. Kitapta yer alan bilgilerin uygulanmasından doğan herhangi bir yaralanma veya hasardan Akademisyen Kitabevi ve diğer ilgili tarafların sorumlu olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, ilaçların kullanımıyla ilgili olarak üretici tarafından sunulan güncel ürün bilgilerinin kontrol edilmesi ve tedavi eden hekimin sorumluluğunda olduğu ifade edilmektedir. Metin, kitabın içinde yer alan bölümleri ve yazarları da kısaca tanıtmaktadır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Acil Servis Triyajı Doğan Erçin Bölümü Görüntüle
Afet Triyajı Emre Karslı Bölümü Görüntüle
Temel Yaşam Desteği Hülya Sevil Bölümü Görüntüle
Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Atakan Yılmaz, Abuzer Kekeç Bölümü Görüntüle
İleri Hava Yolu Yönetimi Murat Seyit Bölümü Görüntüle
Göğüs Ağrısına Yaklaşım Kadir Küçükceran Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendromlar Mustafa Yenerçağ Bölümü Görüntüle
Elektrokardiyografi (Ekg) Ve Ritim Bozuklukları Mert Özen, Reşad Beyoğlu Bölümü Görüntüle
Kardiyak Aritmiler Ve Yönetimi Betül Banu Karasu Bölümü Görüntüle
Erişkinde Nefes Darlığı Hastasına Acil Yaklaşım Murat Kavas Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesine Yaklaşım Derya Yenibertiz Bölümü Görüntüle
Erişkin Hastalarda Pnömoniye Yaklaşım Canan Gündüz Gürkan Bölümü Görüntüle
Non-kardiyojenik Akciğer Ödemi Mustafa Yenerçağ Bölümü Görüntüle
Hemoptizi Hilal Boyacı, Tülay Oskay Bölümü Görüntüle
Pulmoner Emboli Sibel Güçlü Utlu Bölümü Görüntüle
Akut Kalp Yetersizliği Tanısı Ve Tedavisi Emrah Aksakal Bölümü Görüntüle
Kalp Kapak Hastalıklarında Acil Durumlar Tülay Oskay Bölümü Görüntüle
Torakoabdominal Aort Anevrizma Ve Disseksiyonları Fehim Can Sevil Bölümü Görüntüle
Derin Ven Trombozu Taha Özkara Bölümü Görüntüle
Akut Arter Embolileri Mehmet Tort Bölümü Görüntüle
Travmalı Hastaya Yaklaşım Ömer Çanacık Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Yüz, Baş Ve Boyun Travmalarına Yaklaşım Ve Yönetimi Erdal Sakallı Bölümü Görüntüle
Göz Travmalarına Yaklaşım Safiye Yiğit Dıvarcı Bölümü Görüntüle
Subdural, Epidural Ve Subaraknoid Kanamalar Yasin Bilgin Bölümü Görüntüle
Toraks Travmaları Serhat Yalçınkaya Bölümü Görüntüle
Kalp Ve Perikart Yaralanmaları Mehmet Tort Bölümü Görüntüle
Abdomen Travmalarına Yaklaşım Emre Karslı Bölümü Görüntüle
Fast (Focused Assessment Wıth Sonography In Trauma) Vefa Çakmak Bölümü Görüntüle
Renal Travmalar Ali Yıldız, Mahmut Taha Ölçücü Bölümü Görüntüle
Üreter, Mesane, Üretra Travmaları Fevzi Bedir, Hüseyin Kocatürk Bölümü Görüntüle
Penil Fraktür Okan Alkış Bölümü Görüntüle
Vertebra Fraktürleri Ve Lumbal Herni Kadri Yıldız Bölümü Görüntüle
Ortopedi Pratiğinde Acil Yaklaşımlar Anıl Gülcü Bölümü Görüntüle
Vasküler Yaralanmalar Taha Özkara Bölümü Görüntüle
Septik Artrit, Yumuşak Doku Travmaları, Kırıklar, Pelvik Yaralanmalar Nihat Demirhan Demirkıran Bölümü Görüntüle
Bilinç Bozuklukları Ve Koma Duygu Aras Seyit Bölümü Görüntüle
İskemik İnme & İntraparankimal Kanama Refik Kunt Bölümü Görüntüle
Epileptik Nöbet Ve Status Epileptikusa Acil Yaklaşım Ahmet Candost Ertaş Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Vertigoya Yaklaşım Gözde Orhan Kubat Bölümü Görüntüle
Baş Ağrısı Atakan Yılmaz, Gizem Öncel Bölümü Görüntüle
Akut Nöropatiler Gökhan Gürel Bölümü Görüntüle
Bulantı Kusma Hastasına Acil Servis Yaklaşımı Orhan Delice Bölümü Görüntüle
Karın Ağrısına Acil Yaklaşım Ülkü Açıksöz, Göksu Afacan Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Sistem Kanamaları Sena Baykara Sayılı Bölümü Görüntüle
Sepsis Abdil Çoşkun Bölümü Görüntüle
Epistaksise Yaklaşım Ayşe Karakaya Bölümü Görüntüle
Boğulmalara Yaklaşım Murtaza Kaya Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Aspirasyonları Mehmet Ali Telafarlı Bölümü Görüntüle
Erişkinde Anafilaksi Ve Anafilaktoid Reaksiyonlara Acil Yaklaşım Muhammet Raşit Özer, Ozan Özelbaykal Bölümü Görüntüle
Hiperglisemik Non-ketoti Hiperosmolar Koma Adem Çakır Bölümü Görüntüle
Diyabetik Ketoasidoz Şenol Arslan Bölümü Görüntüle
Hipertrioidi Ve Tiroid Fırtınası Adem Çakır Bölümü Görüntüle
Miksödem Koması Hanife Şerife Aktaş Bölümü Görüntüle
Adrenal Yetmezlik Ve Krizi Emin Murat Akbaş Bölümü Görüntüle
Hipertansif Acillere Yaklaşım Zakir Lazoğlu Bölümü Görüntüle
Akut Böbrek Yetmezliği Ramazan Sabırlı Bölümü Görüntüle
Sıvı Elektrolit Bozuklukları Ramazan Sabırlı Bölümü Görüntüle
Nötropenik Ateş Erişkin Yaklaşım Sevil Alkan Çeviker, Eda Köksal Bölümü Görüntüle
Hematolojik Aciller Filiz Yavaşoğlu, Can Özlü Bölümü Görüntüle
Erken Transfüzyon Komplikasyonları Filiz Yavaşoğlu, Can Özlü Bölümü Görüntüle
Toksikoloji Vakalarına Yaklaşım, Tanı Ve Tarama Yöntemleri, Dekontaminasyon Fatma Tortum Bölümü Görüntüle
Zehirlenmeler Doğan Erçin Bölümü Görüntüle
Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Acil Yaklaşımlar Derya Yenibertiz Bölümü Görüntüle
Kbrn Ajanları Ile Temasta Yönetim Ve Dekontaminasyon Ayça Çalbay Bölümü Görüntüle
Korozif Madde Alımlarına Yaklaşım Rezan Karaali Bölümü Görüntüle
Hipotermiye Yaklaşım Harun Yıldırım Bölümü Görüntüle
Ani Görme Kaybına Yaklaşım Orhan Altunel Bölümü Görüntüle
Kırmızı Göze Yaklaşım Saadet Gültekin Irgat Bölümü Görüntüle
Akut Skrotum İsmail Basmacı Bölümü Görüntüle
Priapizm İbrahim Erol, Mahmut Taha Ölçücü Bölümü Görüntüle
Jinekolojik Aciller Yunus Emre Topdağı, Seray Kaya Topdağı Bölümü Görüntüle
Obstetrik Aciller Cenk Soysal Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Öz Kıyım Düşüncesi Ve Davranışının Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Nermin Gündüz Bölümü Görüntüle
Erişkin Psikiyatrisinde Acil Yaklaşımlar Ve Yönetimler Serhat Ergün Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Girişimler Ömer Çanacık Bölümü Görüntüle
Pediyatrik Hastalarda Havayolu Yönetimi Alten Oskay Bölümü Görüntüle
Pediyatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Mert Özen Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Anafilaksi Ve Acil Yaklaşım Mahir Serbes Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Akut Bronşiyolite Yaklaşım Emel Ekşi Alp Bölümü Görüntüle
Çocukluk Çağı Toplumdan Edinilmiş Pnömoni Sinem Oral Cebeci Bölümü Görüntüle
Çocuk Acil Serviste Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Emel Ekşi Alp Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Sepsis Ve Septik Şok Sinem Oral Cebeci Bölümü Görüntüle
Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisinde Aciller Öznur Bilaç Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Künt Batın Travmaları Mehmet Nuri Cevizci Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :