Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Ve Doğumda Temel Bilgiler

Yayın Yılı: 2017
Sayfa Sayısı: 234
DOI: 10.37609/akya.2082
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Dr. Öğr. Üyesi Gülden Aynacı tarafından yazılan \"Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği ve Doğumda Temel Bilgiler\" kitabı, hemşirelik ve ebelik alanında öğrenim gören öğrencilerin doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında temel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kitap, sağlık mesleki eğitiminin kalitesinin artmasıyla birlikte öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yazar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak edindiği tecrübeleri ve kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında ders verme deneyimini kullanarak öğrencilere kaynak sunmaktadır. Kitap, günümüzde hızla gelişen bilim dünyasında öğrencilerin derslerinde destek olmayı amaçlamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :