Sütçü İneklerde Postpartum Fertilite Başarısının Artırılmasında Yönetimsel Stratejiler

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 104
DOI: 10.37609/akya.2979
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, sütçü ineklerde postpartum fertilite başarısının artırılmasında yönetimsel stratejileri ele almaktadır. Editörler Serdal Kurt ve Funda Eşki tarafından hazırlanan bu kitap, sütçü ineklerde doğum sonrası dönemdeki verimlilik ve üreme başarısını artırmak için uygulanabilecek yönetimsel stratejileri sunmaktadır.Kitabın ilk bölümünde, süt ineklerinde geçiş döneminin fertilite açısından önemi ele alınmaktadır. Bu dönemdeki beslenme, sağlık ve yönetim faktörlerinin doğurganlık üzerindeki etkileri incelenmektedir. İkinci bölümde ise beslenme, verim ve reprodüktif başarı arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. İneklerin beslenme durumunun üreme başarısı üzerindeki etkileri ve doğru beslenme stratejileri ele alınmaktadır.Kitabın üçüncü bölümünde ise postpartum ovaryum aktivitesi üzerinde durulmaktadır. Doğum sonrası dönemdeki ovaryum aktivitesinin doğurganlık üzerindeki etkileri ve yönetimsel stratejiler incelenmektedir.Bu kitap, sütçü inek yetiştiriciliğiyle uğraşanlar, veteriner hekimler ve akademisyenler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Sütçü ineklerde postpartum fertilite başarısını artırmak isteyenler için yönetimsel stratejiler sunan bu kitap, sektördeki uygulayıcıların ve araştırmacıların çalışmalarına katkı sağlamaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :