The Defense Mechanisms And The Behaviour Of The Criminal Mind

Yazar: Derya Oruç
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 133
DOI: 10.37609/akya.2925
Kitap Dili : İngilizce

Bu kitap, savunma mekanizmaları ve suçlu zihniyetin davranışları arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Yazar, suçlu zihniyetin nedenlerini ve suçluların nasıl savunma mekanizmaları kullandığını incelerken, süper ego ve nesne ilişkilerinin kişilik bozuklukları üzerindeki etkilerini de ele almaktadır. Kitap ayrıca narsistik kişilik bozukluğunu ve bu bozukluğa sahip kişilerin savunma mekanizmalarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Narsist karakterlerin edebi metinlerdeki temsilleri de incelenmiştir, örnek olarak Robert Browning'in \"Son Düşes\" adlı eseri, William Shakespeare'in \"Othello\" adlı eseri ve Oscar Wilde'ın \"Dorian Gray'in Portresi\" adlı eseri ele alınmıştır. Bu kitap, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Prof. Dr. Mehmet Oğuz Cebeci'nin danışmanlığında yazılan \"Savunma Mekanizmaları ve Suçlu Zihniyetin Davranışları\" başlıklı tezden uyarlanmıştır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :