Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma Ve İncelemeler V

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 468
DOI: 10.37609/akya.2822
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, sosyal bilimlerde güncel araştırma ve incelemeleri içermektedir. Kitabın editörleri Neslihan Coşkun Karadağ ve Abdullah Balcıoğulları'dır. Kitap, Akademisyen Kitabevi AŞ tarafından basılmış olup, basım, yayın ve satış hakları bu kuruluşa aittir. Kitabın tümü ya da bölümleri izin alınmadan çoğaltılamaz, basılamaz veya dağıtılamaz. Tablo, şekil ve grafikler ticari amaçlı kullanılamaz. Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. ISBN numarası 978-625-399-391-7'dir. Kitapta yer alan bölümler arasında \"Afet Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Kahramanmaraş Depremi ve Afad’ın Twıtter Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme\" ve \"Kamu Diplomasisi Bağlamında Veriye Dayalı Diplomasi Üzerine Bir İnceleme\" başlıklı çalışmalar bulunmaktadır. Bu kitap, sosyal bilimler alanında güncel araştırmaları ve incelemeleri içeren bir kaynak olarak okuyuculara sunulmaktadır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Afet Yönetimi Ve Kriz İletişimi Bağlamında Kahramanmaraş Depremi Ve Afad’ın Twıtter Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Ömer Faruk Özgür Bölümü Görüntüle
Kamu Diplomasisi Bağlamında Veriye Dayalı Diplomasi Üzerine Bir İnceleme Esra Selvan Bölümü Görüntüle
Dosyalama Ve Sınıflama Sistemlerinin Gelişim Seyri Okan Koç Bölümü Görüntüle
Tarih Öncesi Savaş Ve Çatışmanın Arkeolojik Ve Antropolojik Yansımaları Metin Dora Bölümü Görüntüle
İkna Ve Reklam Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Koruyucu Aile Hizmetinin Gelişimi Hüsamettin Çetin, Kübra Arslan Bölümü Görüntüle
Kayıtdışılıkla Mücadelede Sahte Belge Üzerine Bir Değerlendirme Rıfat Yaşa Bölümü Görüntüle
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Türkiye’deki Sosyal Devlet Anlayışının Değişimi Bağlamında Değerlendirilmesi Hatice Kantar Bölümü Görüntüle
1927 Adana Ticaret Rehberi’ne Göre Adana’da Ekonomik Hayat Aslı Emine Çomu Bölümü Görüntüle
Tarımın Devrimi Hsg: Türk Mühendislik Tarihinde İlk Yerli Traktör Üretme Teşebbüsü Ve Bilim Tarihimizdeki Önemi Recep Külcü Bölümü Görüntüle
A. Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı Bağlamında A. Kuprin’in Düello’sunun Kahramanı Romaşov Nazan Coşkun Bölümü Görüntüle
Uluslararası Koruma Statüsüne Sahip Kişiler İçin Sağlık Politikaları: Türkiye Örneği Yunus Kara, Filiz Er Bölümü Görüntüle
Vergi Alacaklarını Güvence Altına Alma Yöntemlerinin Tahakkuk Tahsilat Açısından Değerlendirilmesi Anıl Traş Bölümü Görüntüle
Örgütsel Alanda Ekofeminizm Ve Ulusal Literatürdeki Yeri Ekin Akdeniz Bölümü Görüntüle
Diyalojik İletişim Bağlamında Sol/sosyalist Söylem Ve Din İlişkisi: Türkiye’nin Birikimi Can Cengiz Bölümü Görüntüle
Devlet Olgusuna Fenomenolojik, Arkeolojik, Kronolojik Ve Karşılaştırmalı Bir Bakış Abdülkadir Özdemir Bölümü Görüntüle
Televizyon Dünyası Ve Çocuk İlişkisi: Dizilerde Çocuk Temsilleri Seda Sünbül Olgundeniz Bölümü Görüntüle
Dijitalleşen İletişim Ve İtibar: Akaryakıt Sektörü Markalarının Web Siteleri Üzerine Betimsel Bir Analiz Esra Büdün Aydın Bölümü Görüntüle
İletişim Biliminin Ve Sağlık İletişiminin Disiplinlerarası Etkileşimi Bağlamında İletişim Eğitiminde Sağlık İletişimi Eğitiminin Yeri Ve Önemi Gülnur Kaplan Esen Bölümü Görüntüle
Sağlıkta Reklam Uygulamalarına Eleştirel Bakış Ve Bir Alan Araştırması Levent İncedere Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :