Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları V

Editor: Ömer Alabaz
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 217
DOI: 10.37609/akya.2830
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları V kitabı, genel cerrahi alanında güncel araştırmaları içeren bir derlemedir. Kitabın editörü Ömer Alabaz'dır. Kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basılmış olup, telif haklarına sahiptir. Kitabın içeriği, mekanik, elektronik, fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Tablo, şekil ve grafiklerin ticari amaçla kullanılması da izne tabidir. Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı bandrolüne sahiptir. ISBN numarası 978-625-399-417-4'tür. Kitabın yayın koordinatörü Yasin Dilmen'dir. Sayfa ve kapak tasarımı Akademisyen Dizgi Ünitesi tarafından yapılmıştır. Kitabın baskı ve cilt işlemleri Vadi Matbaacılık tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitabın Bisac Code'u MED085000'dir. Kitabın DOI numarası ise 10.37609/akya.2830'dir. Kitabın genel dağıtımı Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kitap hakkında daha fazla bilgi için Akademisyen Kitabevi ile iletişime geçilebilir.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Akut Divertikülitde Tanı Ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar İlke Altuğ Buzkan, Muhammet Burak Kamburoğlu Bölümü Görüntüle
Alt Ve Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Çağhan Pekşen Bölümü Görüntüle
Bulunamayan Paratiroid Adenomlarında Radyolojik Görüntüleme Ve Cerrahi Yaklaşım Banu Yiğit, Bülent Çitgez Bölümü Görüntüle
İmmünohistokimyasal, Genetik Ve Enflamatuar Göstergelerin Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Prognozu Değerlendirmeye Etkisi Mehmet Fatih Ekici, Muhammed Alperen Taş Bölümü Görüntüle
İnsizyonel Herni Betül Keskinkılıç Yağız Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Sonrası Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon: Tanı Ve Tedavi Bora Barut Bölümü Görüntüle
İrritabl Bağırsak Sendromu Ve Tedavi Yöntemleri Cihangir Açık, İlayda Açık Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Kasık Fıtığı Tamirinde Transabdominal Preperitoneal (Tapp) Yaklaşım Süleyman Çağlar Ertekin Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Kolorektal Cerrahide Doğal Delik Spesmen Çıkarımı Yasin Dalda Bölümü Görüntüle
Olgularla Göğüs Cerrahisi Acilleri Melike Ülker Bölümü Görüntüle
Paratiroid Allotransplantasyonu Yasin Dalda Bölümü Görüntüle
Safra Taşı İleusu Muhammed Alperen Taş, Ali Cihat Yıldırım Bölümü Görüntüle
Yaşlı Hastalarda Laparaskopik Apendektomi Güvenli Bir Yöntem Midir? Bora Barut Bölümü Görüntüle
Yetişkin Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı İlke Altuğ Buzkan, Dicle Buzkan Bölümü Görüntüle
Hepatosellüler Karsinom; Görüntüleme Bulguları, Lı-rads Ve Evreleme Aylin Altan Kuş Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :