Genel Cerrahide Ameliyat Teknikleri

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 444
DOI: 10.37609/akya.2859
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, genel cerrahi alanında kullanılan ameliyat tekniklerini ele almaktadır. Kitap, Prof. Dr. Mustafa Öncel, Doç. Dr. Mehmet Ali Gök ve Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar tarafından editörler tarafından hazırlanmıştır. Kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basılmış olup, basım, yayın ve satış hakları bu kuruluşa aittir. Kitapta yer alan bilgiler sadece lisanslı tıbbi çalışanlar için kaynak olarak sunulmuştur ve profesyonel tıbbi danışmanlık veya tıbbi tanı amacıyla kullanılmamalıdır. Kitapta yer alan bilgilerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan yaralanma veya hasarlardan Akademisyen Kitabevi ve bağlı şirketleri sorumlu tutulamaz. Kitapta yer alan ilaçların kullanımıyla ilgili olarak üretici tarafından sunulan güncel ürün bilgilerinin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Kitap, genel cerrahi alanında çalışan hekimlerin bilgi ve tecrübelerine dayanak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Cerrahi Aletler Ve Ameliyat Pozisyonları Tolga Kalaycı Bölümü Görüntüle
Karın Ameliyat Kesileri Ve Batın Kapama Yöntemleri Murat Özkara Bölümü Görüntüle
Drenlerin Etkin Kullanımı Alp Ömer Cantürk Bölümü Görüntüle
Transhiyatal Özefajektomi Rifat Mert Gülmez Bölümü Görüntüle
Özofagus Cerrahisinde Kolon Ve Jejenum İnterpozisyonu İshak Yıldız, Hüsnü Şevik Bölümü Görüntüle
Transabdominal Nissen Fundoplikasyon Mertcan Akbay Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Burak Uçaner Bölümü Görüntüle
Akalazya Ve Diffüz (Distal) Özofageal Spazm Cerrahisi Mehmet Alper Öztürk Bölümü Görüntüle
Proksimal Gastrik Vagotomi Veli Kürşat Çayhan Bölümü Görüntüle
Diyafragma Hernisi Cerrahisi İsa Karaca Bölümü Görüntüle
Peptik Ülserler Nedeniyle Gastrektomi Mehmet Eşref Ulutaş Bölümü Görüntüle
Gastrostomi Ali Muhtaroğlu Bölümü Görüntüle
Subtotal Gastrektomi Müge Yurdacan Bölümü Görüntüle
Total Gastrektomi Ali Duran Bölümü Görüntüle
İnce Bağırsak Rezeksiyonu Ve Anastomoz Sadık Keşmer Bölümü Görüntüle
Appendektomi Mehmet Sabri Çiftçi Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Apendektomi Furkan Kılıç Bölümü Görüntüle
Sağ Hemikolektomi Ali Bal Bölümü Görüntüle
Sol Hemikolektomi Kadir Tomas Bölümü Görüntüle
Low Anterior Rezeksiyon Yusuf Yunus Korkmaz Bölümü Görüntüle
Abdominoperineal Rezeksiyon (Apr) Murat Coşkun Bölümü Görüntüle
Uç İliostomi, Loop İliostomi, Çekostomi Musa Serin Bölümü Görüntüle
Açık Kolesistektomi Ömer Serhat Dağ, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Kolesistektomi Oğuzhan Çöğürlü Bölümü Görüntüle
Safra Yolları Yaralanmalarında Cerrahi Veli Kürşat Çayhan Bölümü Görüntüle
Koledokoduodenostomi Orhan Aslan Bölümü Görüntüle
Roux En Y Biliyo Enterik Bypass Yunus Yapalak Bölümü Görüntüle
Karaciğer Rezeksiyonu Emil Hüseyinoğlu Bölümü Görüntüle
Total Pakreatikoduodenektomi Aziz Ahmet Surel, Serap Ulusoy Bölümü Görüntüle
Distal Pankreatektomi Gökhan Garip Bölümü Görüntüle
Pankreatik Kist Ameliyatları Abdulkadir Akbaş, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Sitoredüktif Cerrahi Ve Hipek Mahsum Barçin, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Perihiler Kolanjiokarsinomlarda Cerrahi Teknikler Dilan Yıldız, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Splenektomi Abdullah Fatih Sancak Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Splenektomi Erhan Eröz Bölümü Görüntüle
Sürrenal Hastalıklar Cerrahisi Mustafa Gök, Sedat Çarkıt Bölümü Görüntüle
İnguinal Hernilerin Yamalı Onarımı Mehmet Alper Öztürk Bölümü Görüntüle
Laparoskopik İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) Onarımı Sacit Altuğ Kesikli Bölümü Görüntüle
Nüks İnguinal Herni Onarımı Muhammed Doğangün Bölümü Görüntüle
Femoral Herni Onarımı Baran Mollavelioğlu Bölümü Görüntüle
Ventral Herni Onarımı Bilal Turan Bölümü Görüntüle
Selim Meme Kitle Cerrahisi Barış Candan Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Lumpektomi Gözde Ertunç Bölümü Görüntüle
Modifiye Radikal Mastektomi Tuğrul Kesicioğlu Bölümü Görüntüle
Aksiller Lenfadenektomi Gökhan Avşar Bölümü Görüntüle
Paratiroidektomi Gökmen Güzel Bölümü Görüntüle
Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (Tem) Serdar Acar Bölümü Görüntüle
Posterior Vajinal Duvar Defekti Operasyonları Saadet Ünsal Bölümü Görüntüle
Hemoroid Bant Ligasyon Tedavisi Mehmet Biçer Bölümü Görüntüle
Hemoroidektomi Çağdaş Karaman Bölümü Görüntüle
Anorektal Apse Ve Fistül Ameliyatı İsmail Sezikli Bölümü Görüntüle
Anal Stenoz İçin Anoplasti Emre Gülçek Bölümü Görüntüle
Pilonidal Sinüste Primer Ve Sekonder Onarım Teknikleri Levent Bolat Bölümü Görüntüle
Pilonidal Sinüs Ameliyatında Flep Mirkhalig Javadov Bölümü Görüntüle
Özefagus Cerrahisinde Kolon Ve Jejenum İnterpozisyonu Fatma Duran Bölümü Görüntüle
Rektovajinal Fistül Burcu Aydın Boyama Bölümü Görüntüle
Jinekolojik Aciller Cerrahisi Zeynep Çelik Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :