Göğüs Cerrahisi Stajyer Kitabı

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 387
DOI: 10.37609/akya.247
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Göğüs Cerrahisi Stajyer Kitabı, Cenk Balta ve Mustafa Kuzucuoğlu tarafından editörlüğü yapılan bir kaynaktır. Bu kitap, Türkiye'nin farklı bölgelerinden hekimlerin katkılarıyla Tıp Fakültesi öğrencilerine göğüs cerrahisi konularını aktarmayı amaçlamaktadır. Kitap, güncel literatür ışığında derlenmiş ve farklı branşlardan hekimlerin deneyimlerini içermektedir. Kitabın amacı, öğrencilere güncel bilgiler sunarak onların eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kitap, genç doktor adaylarının eğitim hayatlarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür edilmektedir.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Göğüs Cerrahisinde Anamnez Ve Fizik Muayene Merve Şengül İnan Bölümü Görüntüle
Toraks Anatomisi Burak Gülcen Bölümü Görüntüle
Solunum Fizyolojisi Aslı Karakılıç, Ali Karakılıç Bölümü Görüntüle
Toraks Radyolojisi Emrah Akay Bölümü Görüntüle
Göğüs Cerrahisinde Girişimsel Radyolojinin Yeri Emrah Akay Bölümü Görüntüle
Göğüs Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Yiğit Yılmaz, Serkan Uysal Bölümü Görüntüle
Göğüs Cerrahisinde Anestezi Uygulamaları Bülent Atik Bölümü Görüntüle
Toraks Patolojili Hastada Yoğun Bakım Takibi Serhat Özçiftçi, Hülya Topçu Bölümü Görüntüle
Solunum Fizyoterapisi Nihan Balta Bölümü Görüntüle
Göğüs Cerrahisinde Kullanılan Kesiler Cenk Balta Bölümü Görüntüle
Konjenital Toraks Duvarı Deformiteleri Ve Tedavi Yöntemleri Hasan Ersöz Bölümü Görüntüle
Göğüs Duvarı Tümörleri Ve Tedavi Yöntemleri Mustafa Kuzucuoğlu Bölümü Görüntüle
Diyafragma Cerrahi Patolojileri Ve Tedavi Yöntemleri İsmail Can Karacaoğlu Bölümü Görüntüle
Plevranın Cerrahi Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri Okan Karataş Bölümü Görüntüle
Pnömotoraks Ve Tedavi Yöntemleri Serkan Uysal Bölümü Görüntüle
Acil Toraks Patolojilerinin Yönetimi Salih Kocaoğlu Bölümü Görüntüle
Toraks Travmalarına Yaklaşım Merve Şengül İnan Bölümü Görüntüle
Trakea Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri Kerem Karaarslan Bölümü Görüntüle
Özofagus Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri Selçuk Gürz Bölümü Görüntüle
Trakeal Ve Özofagus Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Sedat Koçal, İlkay Albayrak Bölümü Görüntüle
Akciğerin Enfeksiyöz Patolojilerinde Cerrahi Tedavi Selçuk Gürz Bölümü Görüntüle
Akciğer Kist Hidatiğine Yaklaşım Cenk Balta Bölümü Görüntüle
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Ne Zaman Cerrahi Hikmet Çoban Bölümü Görüntüle
Konjenital Akciğer Anomalileri Teoman Özcan Bölümü Görüntüle
Soliter Pulmoner Nodül Yönetimi Tuba Şahinoğlu Bölümü Görüntüle
Akciğerin Benign Ve Malign Tümörleri Gülay Turan Bölümü Görüntüle
Akciğer Kanseri Tanı Ve Evrelemesinde Kullanılan İnvaziv İşlemler Mehmet Ünal Bölümü Görüntüle
Akciğer Kanserine Yaklaşım Ve Uygulanan Rezeksiyon Şekilleri Tuba Şahinoğlu Bölümü Görüntüle
Akciğer Kanserinde Onkolojik Yaklaşım Funda Çukurçayır, Burcu Caner Bölümü Görüntüle
Mediasten Hastalıklarına Yaklaşım İsmail Can Karacaoğlu Bölümü Görüntüle
Torasik Outlet Sendromu İlkay Albayrak Bölümü Görüntüle
Hiperhidrozis Tedavisi Sedat Koçal Bölümü Görüntüle
Göğüs Cerrahisinde Adli Durumlar Mustafa Kuzucuoğlu Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :