General Surgery Ii

Editor: Ömer Alabaz
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 81
DOI: 10.37609/akya.1268
Kitap Dili : İngilizce

Anahtar Kelimeler


Genel Cerrahi II kitabı, Ömer Alabaz tarafından düzenlenmiş bir akademik yayındır. Kitap, genel cerrahi alanında güncel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. İçeriği, genel cerrahi konularını kapsayan bir dizi makaleden oluşmaktadır. Kitap, cerrahi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ve cerrahlar için faydalı bir kaynak olabilir. Kitabın amacı, okuyuculara genel cerrahi konularında derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır. Kitap, akademik yayıncılık evi olan Akademisyen Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kitabın online siparişleri, Akademisyen Kitabevi'nin web sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Kitabın içeriği, genel cerrahi alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Atıf Sayısı :