Farklı Nesillerde Tesettür Algısı

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 224
DOI: 10.37609/akya.2634
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, farklı nesiller arasında tesettür algısının nasıl değiştiğini incelemektedir. Türkiye'de muhafazakâr tabanda yaşanan değişimin bir parçası olan tesettür algısının zaman içinde nasıl modernleştiği ve farklı nesiller arasında nasıl farklılaştığı ele alınmaktadır. Kitap, literatür taraması ve kuramsal çerçeve oluşturmasının ardından nitel bir araştırma ile desteklenmektedir. Altı aileden üç nesil toplamda 18 kişiyle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda tesettür algısının değişimi çok yönlü faktörlerle incelenmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de uzun yıllar tartışılan ve çalışılan bir konu olan tesettür kavramı ve tesettürlü kadının toplumsal pratiklerini sosyolojik olarak derinlemesine ele almaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :