İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar

Yazar: Erhan İşcan
Yayın Yılı: 2010
Sayfa Sayısı: 206
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, iktisat teorisinde enformasyon sorununa yönelik yaklaşımları incelemektedir. Neo-Klasik paradigmanın temeli mükemmel enformasyon varsayımına dayanmaktadır, ancak bu paradigmanın egemenliği sürdürülebilir değildir. Yeni yüzyılla birlikte enformasyonun mükemmel olmadığı kabul edilmeye başlanmış ve bu değişim, piyasa iktisadının temel karakteristiğini etkileyerek birçok iktisadi ve sosyal fenomenin açıklanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, asimetrik ve eksik enformasyon teorileri ile bu yeni paradigmanın iktisat teorisine olan katkıları incelenmektedir. Araştırma, iktisadi düşüncede belirsizlik tartışmalarından yola çıkarak mükemmel olmayan enformasyona dayalı yeni bir paradigmanın öncüleri olarak asimetrik ve eksik enformasyon teorilerini ele almaktadır. Bu çalışma, \"İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar\" adlı doktora tezine dayanmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :