Ekonomik Büyüme Yolunda Orta Gelir Tuzağı Kıskacı: Türkiye Ile Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Analiz

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 168
DOI: 10.37609/akya.2500
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkabilmesi ve ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi için yapılan bir analizi içermektedir. Yazar, Türkiye'nin yıllardır orta gelir tuzağı içinde olduğunu ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğini araştırmaktadır. Çalışmada, Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilmesi için izlenmesi gereken yollar, politikalar ve stratejiler incelenmektedir. Bu analiz, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için politika yapıcılara ve kamu otoritelerine yol göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışma, çeyreklik veriler ve zaman serisi analizleri kullanılarak Türkiye ile seçilmiş üst gelirli ülkeler arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu çalışma, yazarın doktora tezinden üretilmiştir ve Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelini ortaya koymaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :