İlkokulda Karar Verme, Problem Çözme Becerisi Ve Akademik Başarı

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 143
DOI: 10.37609/akya.2378
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, ilkokul öğrencilerinin karar verme, problem çözme becerisi ve akademik başarılarına etkisi olan bir modeli ele almaktadır. Yazar, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hazırladığı doktora tezinden yola çıkarak bu kitabı oluşturmuştur. Kitap, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlere sağlıklı ve etkili çözümler bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, karar verme sürecinin öğrencilerin problem çözme becerisi ve akademik başarıları üzerindeki etkisini de incelemektedir. Bu kitap, eğitim paydaşlarının daha geniş bir şekilde faydalanabilmesi için basılmıştır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :