İleri İstatistik Yöntemler: Spss Ve Jamovi Paket Program Uygulamaları Cilt 3

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 319
DOI: 10.37609/akya.2177
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Özet bulunmamaktadır.

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Lojistik Regresyon Deniz Özel Bölümü Görüntüle
Kovaryans Analizi (ancova): Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
İki Yönlü Varyans Analizi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
Çok Değişkenli Varyans Analizi (manova): Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (mancova): Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
Mc-nemar, Marjinal Homojenite Ve Cochran Q Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Kamber Kaşali Bölümü Görüntüle
Açıklayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Kamber Kaşali Bölümü Görüntüle
Kümeleme Analizi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Mustafa Agah Tekindal Bölümü Görüntüle
Ayrıştırma Analizi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Mustafa Agah Tekindal Bölümü Görüntüle
Kanonik Korelasyon Analizi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Mustafa Agah Tekindal Bölümü Görüntüle
Tekrarlanan Ölçümler: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
Frıedman Testi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Ebru Kaya Başar Bölümü Görüntüle
Tanı Testleri Ve Roc Analizi Deniz Özel Bölümü Görüntüle
Sağkalım Analizi Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Kamber Kaşali Bölümü Görüntüle
Cox-regresyon Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Kamber Kaşali Bölümü Görüntüle
Yapısal Eşitlik Modellemesi: Paket Program Uygulamaları Ve Makale Örnekleri Mustafa Agah Tekindal Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :