İslam İktisadı Düşüncesi Için Küçük Bir Tarihsel Değerlendirme

Yazar: Tolga Kabaş
Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 132
DOI: 10.37609/akya.1995
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, İslam iktisadı düşüncesinin tarihsel bir değerlendirmesini sunmaktadır. İktisat sosyolojisi perspektifinden hareketle, iktisat biliminin sosyal bir perspektif içermesi gerektiği vurgulanmaktadır. İktisadi davranışın sadece kar ve maliyet hesaplamasıyla yapılmadığı, insan ilişkileri ağı içinde gömülü olduğu ifade edilmektedir. Ekonomilerin sınıf yapısı, güç, siyaset, kurumlar ve kültür gibi faktörlerin içinde şekillendiği belirtilmektedir. Max Weber'in kapitalizmin rasyonel \"Protestan Ahlakı\" ve dini değerlerden doğduğunu savunduğu ifade edilmektedir. Türk iktisat sisteminde manevi değer veya ruh kazandırılmasının önemli olduğu ve yerli kültür ve değerlerden hareket eden çözümlerin daha kalıcı olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, her ülkenin kendi çıkış yolunu kendi şartları içinde bulması gerektiği ifade edilmektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :