Kurum Ve Kuruluşlarıyla Adana’da Sağlık 1560-1960

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 250
DOI: 10.37609/akya.1990
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Adana'da sağlık kurumları ve kuruluşlarının tarihini 1560-1960 yılları arasında ele almaktadır. Osmanlı döneminde Adana'da faaliyet gösteren sağlık kurumları, Piri Paşa Darüşşifası, Gureba Hastanesi, Nisa Hastanesi, Misyon Sağlık Kurumları, İngiliz Hastanesi, Fransızlara ait hastaneler ve Amerikalılara ait hastane ve dispanserler olarak sıralanmaktadır. Ayrıca Dr. Haas Kliniği dönemi de incelenmektedir. Kitapta ayrıca Adana'da askeri sağlık hizmetleri ve kurumları da ele alınmaktadır. Adana Fırkası Merkez Hastanesi, 1. Dünya Savaşı dönemi, işgal ve kurtuluş savaşı yıllarında Adana'da görev yapan sağlık personeli, Pozantı Hastanesi ve sivil sağlık hizmetleri (Kızılay Dispanserleri) konuları da kitapta yer almaktadır. Bu çalışma, Adana'da sağlık alanında yapılan çalışmaların tarihini ve gelişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :