Kilis-musabeyli Folkloru

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 85
DOI: 10.37609/akya.2312
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Kilis-Musabeyli yöresinin folklorik özelliklerini inceleyen bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma, yöredeki kültürel kimliğin kayıt altına alınması amacıyla yapılmıştır. Yöredeki alan araştırmaları ve yöre halkıyla yapılan mülakatlar temel alınarak, yörede yaşayan halkın folklorik özellikleri belirlenmiş ve kaydedilmiştir. Bu araştırma, Kilis-Musabeyli yöresinin kültürüne hizmet etmeyi ve gelecek araştırmalara yol göstermeyi hedeflemektedir. Kitap, Kilis Belediye Başkanı Av. M. Abdi BULUT ve araştırmacı yazarlar Ünal İMİK ve Ali TOHUMCU tarafından sunulmuştur.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :