Yeni̇den Çevi̇ri̇ Kuramı Ve Arthur Schni̇tzler’traumnovelle” (1926) Adli Eseri̇ni̇n Yeni̇den Çevi̇ri̇leri̇ Üzerine

Yazar: Dilek Turan
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 87-104
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, bir metnin aynı dile tekrar çevrilmesi süreci olan \"yeniden çeviri\" kavramı ve Arthur Schnitzler'in \"Traumnovelle\" adlı eserinin yeniden çevirileri üzerine yapılan çalışmalara odaklanılmaktadır. Yeniden çeviri, bir kaynak metnin birden fazla erek metinle karşılanması durumunu ifade etmektedir. Yeniden çeviriler, çeviribilim için yeni bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Son yıllarda, çevirilerin tarihi bağlamları, çeviri normları ve çeviride ideoloji gibi konular ele alınırken, yeniden çevrilen metinler erek kültürlerde dil, edebiyat veya düşünce değişimlerinin göstergesi olabilmektedir. Yeniden çeviri kuramı, ilk çeviriler ile sonraki çeviriler arasındaki farklılıkları vurgulamaktadır. İlk çeviriler, kaynak metnin farklılıklarını silme eğilimindeyken, sonraki çeviriler kaynak metnin özelliklerini daha çok yansıtmaktadır. Bu nedenle, ilk çeviriler yerlileştirme stratejileri benimserken, yeniden çeviriler yabancılaştırma stratejilerine yönelmektedir. Bu çalışma, yeniden çeviri kavramını açıklamakta ve Arthur Schnitzler'in \"Traumnovelle\" adlı eserinin yeniden çevirileri üzerine yapılan çalışmalara bir bakış sunmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :