Kaynaştırma/bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 177-196
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler incelenmektedir. Özel gereksinimi olan bireylerin sosyal yaşama kazandırılması ve üretken bireyler haline gelmeleri, kısıtlayıcı olmayan ortamlarda ve yeterli eğitim imkanlarının sunulmasıyla mümkündür. Ancak başarılı bir kaynaştırma için sadece bu unsurlar yeterli olmayabilir. Öğretmenler, öğrenciler, aileler, okul yönetimi, çevresel ve öğretimsel uyarlamalar, destek eğitim hizmetleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı, rehberlik hizmetleri ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok faktörün işbirliği içinde olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının başarısını etkileyen faktörlerin detaylı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :