Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 128
DOI: 10.37609/akya.1034
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki spor tesislerinin yeterlilik düzeyini araştırmayı amaçlamaktadır. Sporun tanımı, tarihçesi ve temel amaçlarına değinildikten sonra, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu ve görevleri hakkında bilgi verilmektedir. Spor tesislerinin tanımı, önemi, sınıflandırılması ve engelliler için planlanması gibi konular ele alınmaktadır. Spor tesislerinin planlanması ve kuruluş aşamasında dikkate alınması gereken bilimsel kriterler, kanun ve yönetmelikler ile beş yıllık kalkınma planlarına da yer verilmektedir. Kitap, spor tesislerinin yeterlilik düzeyini araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmanın sonuçlarını da içermektedir. Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki spor tesislerinin mevcut durumunu ve eksikliklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kitap, spor tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir kaynak olarak kullanılabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :