Boş Zamanları Değerlendirmede Güncel Konular

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 131
DOI: 10.37609/akya.1411
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, boş zamanları değerlendirmek için güncel konuları ele almaktadır. Editörler Utku Işık ve Ümit Doğan Üstün tarafından hazırlanan kitap, boş zaman kavramını ve anlamını açıklamakta ve bu konuda bazı teorileri sunmaktadır. Psikoloji temelli teoriler arasında akış (flow) teorisi ve eğlenceli benlik (Self As Entertainment) teorisi yer almaktadır. Sosyoloji temelli teoriler arasında ise aylak sınıf teorisi ve telafi etme ve dağılma teorisi bulunmaktadır. Kitap ayrıca rekreasyonel katılıma etki eden psiko-sosyal etmenleri ele almaktadır. Rekreasyona katılıma etki eden sosyal etmenler ve psikolojik etmenler incelenmektedir. Motivasyonun boş zaman etkinliklerine katılım üzerindeki etkisi de ele alınmaktadır. Kitap ayrıca spor eğitimi ve sportif rekreasyon konularını da içermektedir. Spor ve spor eğitimi ile sportif rekreasyon arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu kitap, boş zamanları değerlendirmek isteyenler için güncel konuları ele alarak bilgi sunmaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :