Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Cumhuriyet Bayramları Sosyo-kültürel Bir Okuma

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 255
DOI: 10.37609/akya.1936
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, halkla ilişkilerin bir uygulaması olarak Cumhuriyet Bayramları konusunda sosyo-kültürel bir okuma sunmaktadır. Yazar, Cumhuriyet Bayramları'nın toplumsal ve kültürel etkilerini incelemekte ve halkla ilişkilerin bu etkileri nasıl şekillendirdiğini araştırmaktadır. Kitap, Cumhuriyet Bayramları'nın halkla ilişkiler pratisyenleri tarafından nasıl kullanıldığını ve bu pratiğin güç ve etki kaynaklarını belirlemektedir. Ayrıca, halkla ilişkilerin kültürel aracılık işlevini vurgulayarak, pratiğin temel işlevini açıklamaktadır. Bu kitap, Türkiye'deki akademik çalışmalarda da dikkat çeken sosyo-kültürel odaklı araştırmalara bir örnek teşkil etmektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :