Abbâsî Halifelerinin Din Ve Mezhep Siyaseti (sâmerrâ Dönemi)

Yazar: Mutlu Saylık
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 240
DOI: 10.37609/akya.1131
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Abbâsî Halifelerinin din ve mezhep siyasetini ele almaktadır. Özellikle Sâmerrâ dönemi halifelerinin dini ve mezhebi politikaları incelenmektedir. Araştırma, metoduyla başlamaktadır ve ardından ilk dönem Abbâsî halifelerinin din ve mezhep siyaseti üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise Mihne dönemi halifelerinin din ve mezhep siyaseti ele alınmaktadır. Bu dönemde halifelerin İslam anlayışları, mezheplerle ilişkileri ve diğer din mensuplarına karşı tutumları incelenmektedir. Kitap, dini ve mezhebi politikaların tarih boyunca nasıl şekillendiğini anlamak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :