Kurumsal Yönetişim: Teorik Bir Çözümleme Denemesi

Yazar: Olcay Ölçen
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 322
DOI: 10.37609/akya.728
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, kurumsal yönetişim kavramının teorik bir çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır. Yazar, kurumsal yönetişimin sadece bir etiket olmadığını, arkasında birçok teorinin ve yaklaşımın bulunduğunu vurgulamaktadır. Çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetişimdeki boşlukların ancak iktisadi düşüncenin öncülüğünde çözülebileceği düşüncesini ortaya koymaktır. Yazar, yönetim bilimlerinin ve finansman biliminin iktisat biliminden etkilendiğini ve bu etkileşimin kurumsal yönetişim kavramının gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Kitap, finansal ve iktisadi teoriler ışığında kurumsal yönetişimin sürekli evrim geçiren bir yapı olduğunu ele almaktadır. Kurumsal yönetişim kavramının kökenlerini inceleyen yazar, fayda, faydacılık ve fayda teorileri üzerinde durmaktadır. Kitap, kurumsal yönetişim kavramının anlaşılmasına ve daha derinlemesine bir analiz yapılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :