Selçuklular Döneminde Ortadoğu’da Ticaret (xi - Xiii. Yüzyıllar)

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 275
DOI: 10.37609/akya.1974
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, Selçuklular döneminde (XI-XIII. yüzyıllar) Ortadoğu'da ticaretin incelenmesini amaçlamaktadır. Ortadoğu, tarihin her döneminde siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir bölge olmuştur. Bu çalışma, bölgenin ticari hayatını ve bu dönemdeki ticaretin siyasi olaylarla ilişkisini ele almaktadır. Selçuklular, bu dönemde bölgedeki önemli siyasi aktörlerden biri olmuştur ve çalışma bu dönemdeki ticaretin yanı sıra Selçukluların dünya iktisat tarihindeki yerini de ele almaktadır. Çalışma, bölgenin doğal zenginlikleri, dini potansiyeli ve coğrafi konumu gibi faktörlerin ticaret üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir. Ayrıca, çalışma, XI-XIII. yüzyılların dışında da ilişkili olduğunu düşündüğü önceki dönemler ve gelişmelere yer vererek, bölgenin ticari ve ekonomik boyutunu daha iyi anlamayı hedeflemektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :