Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu (1989-2000)

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 391
DOI: 10.37609/akya.812
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Soğuk Savaş sonrasında Kosova sorununu (1989-2000) ele almaktadır. Balkanlar bölgesi, tarihsel olarak büyük güçler arasında çatışmaların yaşandığı bir geçiş bölgesi olmuştur. Yugoslavya'nın dağılması süreci, bağımsızlık taleplerini ortaya çıkarmış ve Sırbistan'ın yeni siyasal yapısını inşa etme çabaları askeri güç kullanımını öncelemiştir. Bu kitap, bu dönemde yaşanan olayları ve uluslararası politika ilişkilerindeki çatışmacı dinamikleri ele almaktadır. Balkanlar bölgesindeki şiddet ve savaş olayları, uluslararası politikanın gündemini uzun bir süre meşgul etmiştir. Bu kitap, bu dönemde yaşanan olayları anlamak ve analiz etmek için bir kaynak olarak okuyuculara sunulmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :