Cerrahide Nükleer Tıp

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 423
DOI: 10.37609/akya.1649
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, cerrahide nükleer tıp konusunda bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Nükleer tıp, hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde kullanılan bir tıp dalıdır. Bu alanda radyoaktif maddelerin kullanıldığı uygulamalar yapılmaktadır. Kitap, nükleer tıp uygulamalarının radyasyon maruziyetini minimum düzeyde tutacak şekilde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Nükleer tıp, tıbbın yanı sıra matematik, fizik, kimya, eczacılık, biyoloji gibi pek çok bilim dalıyla da ilişkilidir. Kitap, bu multidisipliner yaklaşımı yansıtmaktadır. Nükleer tıpta radyoaktif maddeler farklı yollarla uygulanabilmektedir. Kitap, bu uygulama yöntemlerini ve cerrahi alanında nükleer tıp kullanımını detaylı bir şekilde ele almaktadır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Tarihçesi Aslı Ayan Bölümü Görüntüle
Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemlerinde Enstrümantasyon Levent Akca Bölümü Görüntüle
Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemlerinde Radyasyon Güvenliği N. Emre Evren, Tansel Çakır Bölümü Görüntüle
Radyokılavuzlu Cerrahi Uygulamalarında Kullanılan Radyofarmasötikler Fadime Demir Bölümü Görüntüle
Preoperatif Füzyon Görüntüleme Yöntemleri Alev Çınar Bölümü Görüntüle
Beyin Cerrahisine Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Ebru Tatcı Bölümü Görüntüle
Oral Kavite Tümörlerinde Radyokılavuzlu Cerrahi Özlem Şahin Bölümü Görüntüle
Oral Kavite Dışı Baş-boyun Tümörlerinde Sentinel Lenf Nodu Görüntülemesi Bedriye Büşra Demirel, Semra Demirtaş Şenlik Bölümü Görüntüle
Tiroid Cerrahisine Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Hatice Savaş, Hasan Önner Bölümü Görüntüle
Paratiroid Cerrahisine Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Koray Demirel Bölümü Görüntüle
Kistik Tiroid Nodüllerinde Skleroterapi Alev Çınar Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu İncelemeleri Aylin Akbulut Bölümü Görüntüle
Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarında Radyokılavuzlu Küçük Lezyon Lokalizasyonu Ve Radyoaktif Çekirdek İle İşaretleme Adem Maman Bölümü Görüntüle
Pulmoner Nodüllerin Cerrahisine Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Ebru Tatcı Bölümü Görüntüle
Özefagogastrik Kanserlerde Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Güler Silov Bölümü Görüntüle
Kolorektal Hastalıklarda Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Ve Radyokılavuzlu Cerrahi Farise Yılmaz, Hasan Önner Bölümü Görüntüle
Jinekolojik Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu İncelemesi Hülya Efetürk, Aykut Kürşat Fidan Bölümü Görüntüle
Ürolojik Malignitelerde Sentinel Lenf Nodu Görüntülemesi Hamdi Afşin Bölümü Görüntüle
Malign Melanom Ve Diğer Cilt Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Hümeyra Gençer Bölümü Görüntüle
İskelet Sistemi Patolojilerinde Cerrahiye Yardımcı Nükleer Tıp Yöntemleri Mehmet Erdoğan Bölümü Görüntüle
Yabancı Cisim Reaksiyonlarının Görüntülenmesinde Nükleer Tıp Yöntemleri Semra Demirtaş Şenlik, Bedriye Büşra Demirel Bölümü Görüntüle
Sentinel Lenf Nodunun Histopatolojisi Güzin Deveci, M. Salih Deveci Bölümü Görüntüle
Öğrenme Eğrisi Ve Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Arzu Balkan, S. Müjdat Balkan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :